logo
Za艂atwianie spraw » Edukacja, kultura, sport i zdrowie
3. Dofinansowanie op艂at za kszta艂cenie nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek

prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski, pobieranych przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli

Podstawa prawna :


Art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z pó藕n. zm. ) § 6 ust. 2 i ust. 3 oraz § 7 rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podzia艂u 艣rodków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomi臋dzy bud偶ety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze 艣rodków wyodr臋bnionych w bud偶etach organów prowadz膮cych szko艂y, wojewodów, ministra w艂a艣ciwego do spraw o艣wiaty i wychowania oraz szczegó艂owych kryteriów i trybu przynawania tych 艣rodków ( Dz. U. Nr 46, poz. 430, z pó藕n. zm. ) .


Wymagane dokumenty :


- wniosek wed艂ug za艂膮czonego wzoru


- aktualne za艣wiadczenie z uczelni potwierdzaj膮ce status studenta danego semestru, zawieraj膮ce numer konta uczelni oraz kwot臋 obowi膮zuj膮cej op艂aty za semestr


- dowód wp艂aty op艂aty za studia w bie偶膮cym semestrze ( tylko w przypadku przelewu dofinansowania na konto osobiste )


Termin sk艂adania wniosków up艂ywa w dniu :


a) 15 pa藕dziernika dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o dofinansowanie na semestr zimowy bie偶膮cego roku akademickiego,


b) 15 marca dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o dofinansowanie na semestr letni bie偶膮cego roku akademickiego,


zgodnie z regulaminem przyznawania dofinansowania op艂at za kszta艂cenie nauczycieli szkó艂 i placówek prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski, pobieranych przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli.


 


 

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF40.9 KB POBIERZWniosek o dofinansowanie2018-02-09 10:56:2192

Autor : Beata Ptaszek
Zredagowa艂(a) : Marta Pietrzak
Data wprowadzenia : 2006-12-19 11:47:23
Data ostatniej modyfikacji : 2018-12-14 15:23:00
Liczba wy艣wietle艅 : 222

Redaktor  Data modyfikacji 
Marta Pietrzak  14.12.2018 11:51poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  14.12.2018 07:24poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  09.02.2018 09:58poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  09.02.2018 09:54poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  09.02.2018 08:05poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  14.01.2010 08:02poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  19.12.2006 10:47poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11360550