logo
Za艂atwianie spraw » Paszporty
Paszporty
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Procedura sk艂adania wniosk贸w paszportowych


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1027)

Kwestionariusz paszportowy (wniosek) – wype艂niony czytelnie i dok艂adnie, wed艂ug wymog贸w w nim okre艣lonych (tylko na oryginalnych drukach).

Z艂o偶enie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego oraz odbi贸r dokumentu paszportowego nast臋puje osobi艣cie


Do prawid艂owego wype艂nionego wniosku nale偶y do艂膮czy膰:

1. Dwie jednakowe kolorowe fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, - wykonane w ci膮gu ostatnich 6 miesi臋cy na jednolitym jasnym tle, maj膮ce dobr膮 ostro艣膰 oraz pokazuj膮-ce wyra藕nie oczy i twarz z obu stron od wierzcho艂ka do g贸rnej cz臋艣ci bark贸w, tak aby twarz zajmowa艂a 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawia膰 osob臋 bez nakrycia g艂owy i okular贸w z ciemnymi szk艂ami, patrz膮c na wprost z otwartymi oczami, nieprzes艂oni臋tymi w艂osami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkni臋tymi ustami.

2. Dow贸d uiszczenia op艂aty paszportowej w odpowiedniej wysoko艣ci (wype艂-niony imiennie na osob臋, kt贸rej dotyczy podanie paszportowe).

3. Akt urodzenia (lub jego kserokopia wraz z orygina艂em do wgl膮du) – dotyczy os贸b ma艂oletnich.

Sk艂adaj膮c wniosek paszportowy nale偶y przed艂o偶y膰 do wgl膮du:

- dow贸d osobisty – z aktualnymi danymi dotycz膮cymi:

1. Imienia i nazwiska.
2. Miejsca zameldowania, a w przypadku braku takiego wpisu, posiadany dow贸d osobisty, kserokopi臋 potwierdzenia z艂o偶enia wniosku o dow贸d osobisty oraz po艣wiadczenie za-meldowania wydane przez w艂a艣ciwy urz膮d miasta lub gminy (wa偶ne 2 miesi膮ce od daty wydania).

- posiadany dotychczas paszport,

- dokument uprawniaj膮cy do korzystania z ulgowej op艂aty
paszportowej,
Z艂o偶enie wniosku paszportowego dla osoby ma艂oletniej:Obecno艣膰 ma艂oletniego lub osoby ubezw艂asnowolnionej
JEST WYMAGANA przy sk艂adaniu wniosku o wydanie dla nich dokumentu paszportowego


Sk艂adaj膮c wniosek paszportowy dla osoby ma艂oletniej rodzice przedstawiaj膮 do wgl膮du dowody osobiste – z aktualnymi danymi dotycz膮cymi: imienia i nazwiska, miejsca zameldowania, a w przypadku braku takiego wpisu: posiadany dow贸d osobisty, kserokopi臋 potwierdzenia z艂o偶enia wniosku o nowy dow贸d osobisty oraz po艣wiadczenie zameldowania wydane przez w艂a艣ciwy urz膮d miasta lub gminy (wa偶ne 2 miesi膮ce od daty wyda-nia).

W przypadku ubiegania si臋 o paszport dla osoby ma艂oletniej wymagana jest pi-semna zgoda obojga rodzic贸w chyba, 偶e z orzeczenia s膮du wynika, 偶e prawo decydowania w tej sprawie jednemu z nich nie przys艂uguje.

Zgoda rodzic贸w na wydanie paszportu mo偶e by膰 wyra偶ona w formie:

- z艂o偶enia podpis贸w na podaniu paszportowym przed urz臋dnikiem przyjmuj膮cym podanie o wydanie paszportu,
- stosownego o艣wiadczenia z艂o偶onego przed notariuszem,
- stosownego o艣wiadczenia z艂o偶onego przed konsulem (w przypadku gdy jedno z rodzic贸w przebywa za granic膮),

W przypadku braku zgodno艣ci stanowisk rodzic贸w lub niemo偶-no艣ci uzyskania zgody na wydanie paszportu dla osoby ma艂oletniej, zast臋puj臋 j膮 orzeczenie wydane przez wydzia艂 rodzinny i opieku艅czy S膮du Rejonowego.


OP艁ATY PASZPORTOWE


Podstawa prawna:

Rozporz膮dzenie Rady Ministr贸w z dnia 25 sierpnia 2006 r.
w sprawie op艂at za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu
(Dz. U. z 2006 r. Nr 153, poz. 1091)

140 z艂 – op艂ata podstawowa,
70 z艂 – op艂ata ulgowa: emeryci, renci艣ci, osoby
niepe艂nosprawne, uczniowie powy偶ej 13 lat, studenci,
60 z艂 – dzieci od 7–13 lat (nie ucz膮ce si臋) utrata 180 z艂
30 z艂 – dzieci od 7–13 lat (ucz膮ce si臋), utrata 180 z艂
dzieci do 7 lat, utrata 90 z艂
15 z艂 – dzieci do lat 7 (ucz膮ce si臋), utrata 90 z艂
45 z艂 – paszport tymczasowy dla os贸b powy偶ej 5 roku 偶ycia
(wa偶ne okoliczno艣ci),
30 z艂 – paszport tymczasowy dla ma艂oletnich do 5 roku 偶ycia
(wa偶ne okoliczno艣ci),
420 z艂 – zawiniona utrata wa偶nego paszportu,
280 z艂 – drugi paszport dla tej samej osoby
(wyj膮tkowe sytuacje)
Bezp艂atnie – osoby po 70 roku 偶ycia.

Wa偶no艣膰 paszport贸w:


10 lat – dla os贸b powy偶ej 13 roku 偶ycia,

5 lat – dla os贸b do 13 roku 偶ycia,

do 12 miesi臋cy – paszporty tymczasowe,

Odbi贸r paszportu:

- osoby pe艂noletnie – odbi贸r dokumentu paszportowego nast臋puje osobi艣cie, (z dowodem osobistym),

- osoby ma艂oletnie powy偶ej 13 roku 偶ycia – odbi贸r osobisty, w obecno艣ci przy-najmniej jednego z rodzic贸w lub opiekun贸w (z dowodem osobistym),

- osoby ma艂oletnie do 13 roku 偶ycia – odbi贸r przez jednego z rodzic贸w lub opie-kun贸w, (z dowodem osobistym),


1. Wnioski paszportowe z艂o偶one do 28 sierpnia 2006 roku:

odbi贸r paszportu: Starostwo Powiatowe w Inowroc艂awiu,
Biuro Paszportowe
ul. Roosevelta 36-38 (pok. 139, II pi臋tro)
88-100 Inowroc艂aw
tel. (052) 35-92-120

2. Wnioski paszportowe z艂o偶one od 28 sierpnia 2006 roku:

odbi贸r paszportu: Kujawsko – Pomorski Urz膮d Wojew贸dzki w Bydgoszczy,
Wydzia艂 Spraw Obywatelskich i Migracji
ul. Konarskiego 1 (Oddzia艂 Paszport贸w, II pi臋tro)
tel. (052) 34 97 913 (centrala)


Autor : Teresa Dziubi艅ska, Piotr Eichstaedt
Zredagowa艂(a) : Agnieszka D膮browska
Data wprowadzenia : 2006-12-14 11:03:52
Data ostatniej modyfikacji : 03.01.2007 09:01
Liczba wy艣wietle艅 : 5342

Redaktor  Data modyfikacji 
Marta Pietrzak  13.06.2007 12:45poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  07.03.2008 11:36poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Agnieszka D膮browska  14.12.2006 11:03poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 7394983