logo
Starostwo Powiatowe » Wydzia艂y starostwa
Wydzia艂 Komunikacji i Transportu
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
Naczelnik Wydzia艂u Andrzej Miko艂ajczak
ul. M膮tewska 17
88-100 Inowroc艂aw
e-mail: komunikacja@inowroclaw.powiat.pl
Telefony do Wydzia艂u - patrz wi臋cej ---->
TELEFONY WYDZIA艁U W SPRAWACH:Informacja tel. 52 35 92 224


Rejestracja pojazd贸w tel. 52 35 92 213, -214, -215, -216, -217, -218, -202, -206, -209


Wydawanie dowod贸w rejestracyjnych tel. 52 35 92 220


Wydawanie prawa jazdy tel. 52 35 92 221, -222, -208, -211, -219


Karty parkingowe tel. 52 35 92 221


Licencje i za艣wiadczenia na transport tel. 52 35 92 205, -284


Sekretariat tel. 52 35 92 223


Naczelnik wydzia艂u tel. 52 35 92 204


Fax. 52 35 92 203, -225e-mail: komunikacja@inowroclaw.powiat.pl


1. Do podstawowych zada艅 Wydzia艂u Komunikacji i Transportu nale偶y w szczeg贸lno艣ci realizacja spraw w zakresie prawa o ruchu drogowym:


 • prowadzenie spraw zwi膮zanych z rejestracj膮 pojazd贸w, wydawaniem dowod贸w i tablic rejestracyjnych,
 • prowadzenie spraw zwi膮zanych z czasow膮 rejestracj膮 pojazd贸w i wydawaniem pozwole艅 czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych,
 • wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrze偶e艅 dotycz膮cych szczeg贸lnych warunk贸w okre艣lonych przepisami prawa, od kt贸rych zale偶y u偶ywanie pojazdu,
 • wydawanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji w Polsce pojazdu sprowadzonego z zagranicy, dokonywanie zmian dotycz膮cych w艂a艣ciciela lub danych techniczno-eksploatacyjnych pojazdu,


 • wyrejestrowanie pojazdu w przypadku zniszczenia ( kasacji ), kradzie偶y, wywozu za granic臋 kraju w celu jego rejestracji lub zbycia,
 • kierowanie pojazdu na dodatkowe badanie techniczne w czasie uzasadnionego przypuszczenia, 偶e zagra偶a bezpiecze艅stwu ruchu na drogach publicznych lub nie spe艂nia wymaga艅 ochrony 艣rodowiska,
 • sprawdzenie znajomo艣ci topografii i prawa miejscowego, w formie egzaminu u kandydata na kierowc臋 taks贸wki osobowej,
 • prowadzenie spraw dotycz膮cych wydania decyzji o kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji do kierowania pojazdem,
 • przygotowanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie kieruj膮cych pojazdami, w przypadku zastrze偶e艅 co do stanu ich zdrowia,
 • przyjmowanie od Policji oraz jednostki upowa偶nionej do przeprowadzenia bada艅 technicznych, zatrzymanego dowodu rejestracyjnego ( pozwolenie czasowe ),
 • zwracanie dowodu rejestracyjnego ( pozwolenia czasowego ) po ustaniu przyczyny uzasadniaj膮cej jego zatrzymanie,
 • przyjmowanie od Policji zatrzymanego prawa jazdy,
 • przyjmowanie zawiadomie艅 o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora lub s膮d,
 • przygotowanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,
 • przygotowanie decyzji o cofni臋ciu uprawnie艅 do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji po ustaniu przyczyn, kt贸re spowodowa艂y ich cofni臋cie,
 • wydawanie mi臋dzynarodowych praw jazdy,
 • wydawanie uprawnie艅 do kierowania pojazdami,
 • aktualizacja dokumentacji kierowcy poprzez wydawanie nowych praw jazdy,
 • przyjmowanie od kierowc贸w za艣wiadcze艅 o zgubieniu prawa jazdy i wydanie wt贸rnika,
 • wydawanie zezwole艅 do przeprowadzenia bada艅 technicznych dla stacji
  kontroli pojazd贸w,
 • przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazd贸w,
 • wydawanie uprawnie艅 diagnostom do wykonywania bada艅 technicznych,
 • prowadzenie spraw zwi膮zanych z wydaniem za艣wiadcze艅 na transport drogowy na potrzeby w艂asne,
 • prowadzenie spraw zwi膮zanych z wydaniem licencji na transport drogowy os贸b, rzeczy oraz zezwole艅 na przewozy regularne os贸b i regularnych specjalnych,
 • koordynacja rozk艂ad贸w jazdy przewo藕nik贸w i kontrola przewoz贸w,
 • weryfikacja i kontrola o艣rodk贸w szkolenia kierowc贸w,
 • prowadzenie ewidencji instruktor贸w, wydawanie i przed艂u偶anie wa偶no艣ci legitymacji instruktorskich,
 • prowadzenie spraw zwi膮zanych ze sprawowaniem nadzoru nad szkoleniem kandydat贸w na kierowc贸w,
 • prowadzenie spraw zwi膮zanych z uprawnieniami dla os贸b niepe艂nosprawnych do niestosowania si臋 do niekt贸rych znak贸w drogowych.


2. Wsp贸艂praca z Zarz膮dem Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu w zakresie spraw realizowanych przez wydzia艂.".
Autor : 
Zredagowa艂(a) : 艁ukasz Smole艅
Data wprowadzenia : 2006-12-21 13:41:22
Data ostatniej modyfikacji : 13.04.2012 09:53
Liczba wy艣wietle艅 : 58012

Redaktor  Data modyfikacji 
艁ukasz Smole艅  07.09.2012 10:38poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  07.09.2012 10:39poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  19.05.2014 14:29poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  07.01.2015 12:24poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
艁ukasz Smole艅  13.04.2012 09:52poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  13.04.2012 09:51poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  26.10.2011 10:04poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  26.10.2011 10:03poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  23.02.2011 14:14poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  19.01.2011 09:32poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  01.03.2010 13:18poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  01.03.2010 13:17poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  06.01.2010 08:42poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  18.12.2007 14:06poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  20.02.2007 10:26poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  21.12.2006 13:41poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 7394980