logo
Akty prawa miejscowego stanowionego przez Powiat » Uchwa艂y Rady Powiatu
Kadencja 2018-2023

Uchwa艂a Nr IX/92/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na rozwi膮zanie stosunku pracy z radnym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/91/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2019-2028
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/90/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/89/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zasad rozliczania tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli, dla kt贸rych ustalony plan zaj臋膰 jest r贸偶ny w poszczeg贸lnych okresach roku szkolnego, okre艣lenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli prowadz膮cych kszta艂cenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczeg贸lnych zaj臋膰 w formie zaocznej, okre艣lania zasad udzielania i rozmiaru obni偶ek obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 dyrektorowi i wicedyrektorowi szko艂y lub plac贸wki, a tak偶e nauczycielowi, kt贸ry obowi膮zki kierownicze pe艂ni w zast臋pstwie nauczyciela, kt贸remu powierzono stanowisko kierownicze oraz okre艣lenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 pedagog贸w, psycholog贸w, logoped贸w, terapeut贸w pedagogicznych i doradc贸w zawodowych, z wyj膮tkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/88/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne u偶yczenie pomieszcze艅 znajduj膮cych si臋 w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w zak艂adzie leczniczym: Szpital Powiatowy, podmiotu leczniczego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/87/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/86/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na II p贸艂rocze 2019 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/85/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na II p贸艂rocze 2019 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/84/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2019-2028
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/83/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/82/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudniania os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2019 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/81/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szk贸艂 ponadpodstawowych oraz szk贸艂 specjalnych na obszarze Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/80/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany nazwy Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/79/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany nazwy Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/78/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany nazwy Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/77/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany nazwy Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/76/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany nazwy Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/75/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany nazwy Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/74/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany nazwy Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/73/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany nazwy Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Paw艂a II w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/72/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie okre艣lenia zasad rozliczania tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli, dla kt贸rych ustalony plan zaj臋膰 jest r贸偶ny w poszczeg贸lnych okresach roku szkolnego, okre艣lenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli prowadz膮cych kszta艂cenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczeg贸lnych zaj臋膰 w formie zaocznej, okre艣lenia zasad udzielania i rozmiaru obni偶ek obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 dyrektorowi i wicedyrektorowi szko艂y lub plac贸wki, a tak偶e nauczycielowi, kt贸ry obowi膮zki kierownicze pe艂ni w zast臋pstwie nauczyciela, kt贸remu powierzono stanowisko kierownicze oraz okre艣lenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 pedagog贸w, psycholog贸w, logoped贸w, terapeut贸w pedagogicznych i doradc贸w zawodowych, z wyj膮tkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/71/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium szczeg贸lnie uzdolnionym uczniom szk贸艂, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski, osi膮gaj膮cym wybitne wyniki w nauce, artystyczne i sportowe.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/70/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczni贸w szk贸艂, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/69/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z realizacji Programu wsp贸艂pracy Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego za 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/68/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania za 2018 rok z realizacji "Powiatowej Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2014-2020".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/67/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z dzia艂alno艣ci Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/66/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/65/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu o stanie technicznym dr贸g powiatowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/64/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu z realizacji zimowego utrzymania dr贸g powiatowych za okres 2018/2019.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/63/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z realizacji w 2018 roku zada艅 uj臋tych w "Programie promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2014-2020".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/62/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego za 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/61/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/60/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Zarz膮dowi Powiatu Inowroc艂awskiego wotum zaufania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/59/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia sk艂adu osobowego sta艂ych komisji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/58/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2019-2028.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/57/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/56/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za I p贸艂rocze o przebiegu wykonania bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, informacji o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu i Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/55/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiekt贸w zabytkowych wpisanych do rejestru zabytk贸w niestanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/54/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyj臋cia oceny zasob贸w pomocy spo艂ecznej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/53/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/52/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowroc艂awiu o stanie bezpiecze艅stwa sanitarnego Powiatu Inowroc艂awskiego za 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/51/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 marca 2019 r.
zmieniaj膮c膮 uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/50/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie okre艣lenia samorz膮dowych jednostek bud偶etowych, kt贸re gromadz膮 dochody na wyodr臋bnionym rachunku, 藕r贸de艂 tych dochod贸w i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporz膮dzania planu finansowego dochod贸w i wydatk贸w nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/49/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie wyra偶enia woli powierzenia bibliotece publicznej, kt贸rej organizatorem jest Miasto Inowroc艂aw, wykonywania zada艅 powiatowej biblioteki publicznej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/48/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu z dzia艂alno艣ci Centrum w 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/47/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Komendanta Powiatowego Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Inowroc艂awiu o stanie bezpiecze艅stwa powiatu inowroc艂awskiego w zakresie ochrony przeciwpo偶arowej w 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/46/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Inowroc艂awiu ze swojej dzia艂alno艣ci, a tak偶e informacji o stanie porz膮dku i bezpiecze艅stwa publicznego w powiecie inowroc艂awskim w 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/45/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/44/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 marca 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia sk艂adu osobowego sta艂ych komisji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/43/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia rezygnacji z funkcji cz艂onka Komisji Skarg, Wniosk贸w i Petycji.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/42/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 marca 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/41/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia zbiorczej informacji o liczbie i kwocie udzielonych w 2018 roku ulg w sp艂acie nale偶no艣ci pieni臋偶nych, maj膮cych charakter cywilnoprawny, przypadaj膮cych Powiatowi Inowroc艂awskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/40/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego Rady Muzeum dzia艂aj膮cej przy Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/39/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie wskazania kandydat贸w do Rady Muzeum dzia艂aj膮cej przy Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu, b臋d膮cych przedstawicielami Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/38/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu za rok 2018.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/37/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudniania os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2019 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/36/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci i efekt贸w pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu w 2018 roku oraz zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zast臋pczej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/35/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie rozparzenia skargi na dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/34/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Inowroc艂awskiego w Zwi膮zku Powiat贸w Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/33/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z wysoko艣ci 艣rednich wynagrodze艅 nauczycieli na poszczeg贸lnych stopniach awansu zawodowego w szko艂ach i plac贸wkach, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/32/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie powierzenia Miastu Inowroc艂aw zarz膮dzania stref膮 p艂atnego parkowania w centrum Miasta, na drogach powiatowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/31/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 stycznia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych na terenie Powiatu Inowroc艂awskiego oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/30/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie delegowania radnych Powiatu Inowroc艂awskiego do pracy w Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/29/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie przyj臋cia "Sprawozdania Starosty Inowroc艂awskiego z dzia艂alno艣ci Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku za 2018 rok".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/28/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2019-2028.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/27/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/26/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na I p贸艂rocze 2019 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/25/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na I p贸艂rocze 2019 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/24/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie powo艂ania Skarbnika Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/23/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie odwo艂ania Skarbnika Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/22/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wydatk贸w, kt贸re nie wygasaj膮 z up艂ywem roku bud偶etowego 2018.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/21/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2018-2028.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/20/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/19/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Inowroc艂awskiego nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Stanis艂awa Przybyszewskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/18/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at obowi膮zuj膮cych w 2019 r. za usuni臋cie pojazdu z drogi na obszarze powiatu inowroc艂awskiego i jego przechowywanie na parkingu strze偶onym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/17/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/16/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/15/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/14/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2019 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/13/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudniania os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2018 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/12/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o przygotowaniu do zimowego utrzymania dr贸g powiatowych w sezonie 2018/2019.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/11/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie powierzenia Miastu Inowroc艂aw zarz膮dzania stref膮 p艂atnego parkowania w centrum Miasta, na drogach powiatowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/10/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie okre艣lenia sk艂adu osobowego sta艂ych komisji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/9/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie powo艂ania sta艂ych komisji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/8/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie powo艂ania dora藕nej Komisji Statutowej Rady Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/7/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/6/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Wicestarosty Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/5/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Starosty Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/4/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie Regulaminu g艂osowania tajnego przy wyborze Starosty Inowroc艂awskiego, Wicestarosty Inowroc艂awskiego i cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/3/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru dw贸ch Wiceprzewodnicz膮cych Rady Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/2/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/1/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie Regulaminu g艂osowania tajnego przy wyborze Przewodnicz膮cego i Wiceprzewodnicz膮cych Rady Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »



licznik odwiedzin: 11198148