logo
Akty prawa miejscowego stanowionego przez Powiat » Uchwa艂y Rady Powiatu
Kadencja 2018-2023

Uchwa艂a Nr III/26/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na I p贸艂rocze 2019 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/25/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na I p贸艂rocze 2019 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/24/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie powo艂ania Skarbnika Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/23/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie odwo艂ania Skarbnika Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/22/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wydatk贸w, kt贸re nie wygasaj膮 z up艂ywem roku bud偶etowego 2018.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/21/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2018-2028.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/20/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/19/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Inowroc艂awskiego nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Stanis艂awa Przybyszewskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/18/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at obowi膮zuj膮cych w 2019 r. za usuni臋cie pojazdu z drogi na obszarze powiatu inowroc艂awskiego i jego przechowywanie na parkingu strze偶onym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/17/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/16/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/15/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/14/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2019 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/13/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudniania os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2018 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/12/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o przygotowaniu do zimowego utrzymania dr贸g powiatowych w sezonie 2018/2019.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/11/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie powierzenia Miastu Inowroc艂aw zarz膮dzania stref膮 p艂atnego parkowania w centrum Miasta, na drogach powiatowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/10/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie okre艣lenia sk艂adu osobowego sta艂ych komisji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/9/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie powo艂ania sta艂ych komisji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/8/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie powo艂ania dora藕nej Komisji Statutowej Rady Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/7/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/6/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Wicestarosty Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/5/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Starosty Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/4/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie Regulaminu g艂osowania tajnego przy wyborze Starosty Inowroc艂awskiego, Wicestarosty Inowroc艂awskiego i cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/3/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru dw贸ch Wiceprzewodnicz膮cych Rady Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/2/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/1/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie Regulaminu g艂osowania tajnego przy wyborze Przewodnicz膮cego i Wiceprzewodnicz膮cych Rady Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 9818950