powrót na stronę graficzną
Biuletyn Informacji Publicznej
skocz do góry skocz do góry
Informacje ogólne
Dane teleadresowe

Numer Identyfikacji Podatkowej Starostwa Powiatowego
556-22-47-642
 
Więcej »
REGON Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
092365394Więcej »
Numer Identyfikacji Podatkowej Powiatu Inowrocławskiego
556-26-87-660

Więcej »
REGON Powiatu Inowrocławskiego
092350719Więcej »
Archiwum BIP z lat 2003-2006
Dokumenty publikowane w BIP w latach 2003 - 2006 znajdują się pod adresem archiwum.bip.inowroclaw.powiat.plWięcej »
Wykaz numerów kont bankowych
Więcej »
Dane teleadresowe
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 Inowrocław
tel. 52 35 92 100
fax. 52 357 48 20

e-mail: starostwo@inowroclaw.powiat.pl
Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.inowroclaw.powiat.pl
 

Kierownictwo Starostwa Powiatowego:

 

Starosta : Tadeusz Majewski - tel. 52 35 92 101, fax. 52 357 48 20 

Wicestarosta: Włodzimierz Figas - tel./fax 52 35 92 241

Członek Zarządu: Mirosława Kucol - tel. 52 35 92 102

Skarbnik : Bogumiła Giża - tel. 52 35 92 104

Sekretarz : Aleksandra Szubarga - tel. 52 35 92 103,


 

Wydziały Starostwa:

 

Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji

Naczelnik Wydziału Danuta Malicka

ul. Mątewska 17 88-100 Inowrocław

tel: 52 35 92 234

 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik Wydziału - Geodeta Powiatowy Dawid Kaźmierski

ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 88-100 Inowrocław parter p. 106a

tel: 52 35 92 130


 

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia

Naczelnik Wydziału Robert Gołdecki

ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 88-100 Inowrocław IV piętro p. 160

tel: 52 35 92 144


 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Naczelnik Wydziału Janusz Królikowski

ul. Mątewska 17 88-100 Inowrocław

tel. 52 35 92 286, 287, 288, 289, 290

fax. 52 35 92 289


 

Wydział Komunikacji i Transportu

Naczelnik Wydziału Anna Skirzyńska

ul. Mątewska 17 88-100 Inowrocław


TELEFONY WYDZIAŁU W SPRAWACH:

- informacja - 52 35 92 224  - rejestracja pojazdów - 52 35 92 202,- 206,- 209,- 213,- 214,- 215,- 216,- 217,- 218 - wydawanie dowodów rejestracyjnych - 52 35 92 220 - prawo jazdy - 52 35 92 222,- 221,- 208,- 211,- 219 - licencje i zaświadczenia na transport drogowy - 52 35 92 205,- 284 - zarządzanie ruchem drogowym 52 35 92 201 - naczelnik wydziału - 52 35 92 204
- fax. 52 35 92 203 (transport),- 207 (prawo jazdy),- 225 (rejestracja)

 

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Wydziałem kieruje Sekretarz Powiatu Aleksandra Szubarga

ul.Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 88-100 Inowrocław II piętro

tel: 52 35 92 103


 

Wydział Budżetowo - Finansowy

Naczelnik Wydziału, Główna Księgowa Joanna Stefańska

ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 88-100 Inowrocław

tel: 52 35 92 121 I piętro p. 122

e-mail: skarbnik@inowroclaw.powiat.pl
Kasa Starostwa czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-14.00

 

Referat Administracyjno - Gospodarczy

Referatem kieruje główny specjalista Radomił Belt

ul. Mątewska 17 88-100 Inowrocław

tel: 52 35 92 260

e-mail: ag@inowroclaw.powiat.pl

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Joanna Piątkowska ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 88-100 Inowrocław II piętro p.143

tel: 52 35 92 106

e-mail: konsument@inowroclaw.powiat.pl

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Przewodnicząca zespołu Wanda Batkowska

ul. Mątewska 17 88-101 Inowrocław 3

tel: 52 3592251, 52 3592252, 52 3592250


 

Biuro Rozwoju i Inicjatyw Europejskich

Kierownikiem jest Joanna Kuchta

ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 88-100 Inowrocław III piętro p. 152

tel: 52 35 92 152


 

Biuro Rady Powiatu

Kierownik Biura Anna Tyburek

ul. Mątewska 17 88-100 Inowrocław

tel. 52 35 92 229, 230, 231


 

Biuro Prawne

Radcą Prawnym Koordynatorem jest Henryka Kowalczewska

ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 88-100 Inowrocław II piętro p. 130

tel: 52 35 92 157

 

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

p.o. Kierownika Biura jest Joanna Michalak

ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 88-100 Inowrocław III piętro p. 146

tel. 52 35 92 184, 52 35 92 185


 

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

ul. Poznańska 133 A 88 - 100 Inowrocław

tel/fax 52 3538376

tel.52 3570016

 

Stanowisko ds. BHP

Andrzej Pacholski

ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 88 - 100 Inowrocław II piętro p. 137

tel: 52 35 92 111

 

Stanowisko ds. Kadr

Komórką kieruje Alicja Krzos-Pałka

ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 88-100 Inowrocław II piętro p. 135a

tel.52 35 92 111

 

Biuro Informacji Publicznej i Promocji Powiatu

Biurem kieruje rzecznik prasowy Marlena Gronowska

ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 88-100 Inowrocław III piętro p. 148

tel: 52 35 92 154,

BIP 52 35 92 155

e-mail: promocja@inowroclaw.powiat.pl; starostwo@inowroclaw.powiat.pl

Więcej »