Powiat Inowrocławski
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500037630-N-2018 z dnia 20-02-2018 r.
Inowrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 516832-N-2018
Data: 2018-02-14
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Inowrocławski, Krajowy numer identyfikacyjny 9236539400000, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta  36-38, 88-100  Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 592 100, e-mail starostwo@inowroclaw.powiat.pl, faks 523 574 820.
Adres strony internetowej (url): www.bip.inowroclaw.powiat.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-02-22, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-02-26, godzina: 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych