Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Prezes zarządu: Dorota Mikołajczak

Adres: ul. Karola Marcinkowskiego 10, 88-100 Inowrocław

Cele fundacji:

 1. Działalność na rzecz integracji krajowego biznesu oraz aktywizacji i integracji zawodowej i społecznej.
 2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 3. Działalność charytatywna.
 4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 5. Ochrona i promocja zdrowia.
 6. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 7. Promocja lokalnej tradycji i patriotyzmu lokalnego.
 8. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 9. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 10. Wypoczynek dzieci i młodzieży.
 11. Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i regionalnego.
 12. Wspieranie turystyki i krajoznawstwa.
 13. Wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 14. Wspieranie ratownictwa i ochrony ludności.
 15. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 16. Promocja i organizacja wolontariatu.
 17. Pomoc Polonii i Polakom za granicą.
 18. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.
 19. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka.
 20. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 10792
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Fundacja "JUVENIA"
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Arleta Wojciechowska
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 25.02.2021 12:13:58
Data udostępnienia informacji: 25.02.2021 12:15:14
Data ostatniej aktualizacji: 25.02.2021 12:17:45
Rejestr zmian