Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Prezes: Tomasz Murawski

Siedziba: ul. Solankowa 34, 88-100 Inowrocław

Do celów fundacji należy działalność w sferze zadań publicznych w zakresie:

 1. Niesienie pomocy osobom starszym, a także ich rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych osób i rodzin;
 2. Działalności na rzecz osób starszych, w tym w szczególności niesienie pomocy osobom starszym, w tym w trudnej sytuacji życiowej;
 3. Działalności społecznie użytecznej w zakresie pomocy i opieki społecznej w szczególności w zakresie utworzenia i prowadzenia placówki dla osób wymagających pomocy ze względu na wiek lub niepełnosprawność;
 4. Stymulowanie działań związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu ze względu na wiek i niepełnosprawność;
 5. Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
 6. Działalności charytatywnej;
 7. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 8. Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (dz.u.z2018r.poz.l60 1138);
 9. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 10. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 11. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 12. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 13. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 14. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 15. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 16. Turystyki i krajoznawstwa;
 17. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 9375
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Fundacja Solankowe Tarasy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 06.05.2021 13:04:02
Data udostępnienia informacji: 06.05.2021 13:05:50
Data ostatniej aktualizacji: 06.05.2021 13:11:44
Rejestr zmian