Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Prezes zarządu: Monika Konopa


Adres korespondencyjny: ul. Józefa Chociszewskiego 35/20, 88-100 Inowrocław


Celami Fundacji jest prowadzenie oraz wspieranie działalności w zakresie:

 

 1. rozwoju, ochrony i promocji zdrowia oraz ratowania życia, w tym działalność na rzecz dzieci, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych,
 2. pomoc społeczna w tym pomoc w trudnej sytuacji życiowej,
 3. niesienia pomocy pokrzywdzonym w wyniku zdarzeń losowych, chorób, alkoholizmu, narkomanii i innych uzależnień,
 4. niesienia pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
 5. niesienia pomocy osobom bezrobotnym i zagrożonym utratą pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych długotrwałym bezrobociem,
 6. wspierania przedsięwzięć mających za przedmiot poprawę świadczeń społecznych dla dzieci, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych,
 7. aktywizacji społecznej i zawodowej osób starszych oraz niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i sportowych oraz losowych poprzez dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego i innych środków niezbędnych do życia i pracy osób niepełnosprawnych,
 8. prowadzenia działalności informacyjnej i doradczej w zakresie wyboru placówek opiekuńczych dla dzieci, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych,
 9. prowadzenia działalności na rzecz poprawy poziomu świadczonych usług w placówkach opiekuńczych,
 10. udzielania pomocy materialnej i niematerialnej potrzebującym, w szczególności dzieciom, osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym oraz niesamodzielnym i ich rodzinom, w tym udzielanie dotacji do opłat, ponoszonych za pobyt w placówkach opiekuńczych,
 11. udzielania pomocy materialnej i niematerialnej podmiotom (osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom nie posiadającym osobowośi prawnej) prowadzącym, wspomagającym lub organizującym działalność w zakresie ochrony zdrowia, pomocy i opieki nad dziećmi, osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi, ubogimi oraz niesamodzielnymi,
 12. organizowania i wyposażenia w sprzęt rehabilitacyjny ośrodków świadczących usługi rehabilitacyjne na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych;
 13. inicjowanie i wspieranie oraz realizowanie lub współrealizowanie projektów poprawiających warunki życia dzieci, ludzi starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz niesamodzielnych,
 14. działalności charytatywnej,
 15. podejmowania działań mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych poprzez organizowanie spotkań, promowanie sztuki osób starszych i niepełnosprawnych, organizowanie warsztatów twórczych z zakresu malarstwa amatorskiego, robótek ręcznych itp., organizowanie wystaw, galerii, pokazów połączonych ze sprzedażą wytworzonych przedmiotów itp.,
 16. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, młodzieży i osób niepełnosprawnych,
 17. podejmowania działań w zakresie wypoczynku dzieci, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych,
 18. podejmowania działań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 19. podejmowania działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 20. podejmowania działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 21. podejmowania działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
 22. podejmowania działań proekologicznych,
 23. podejmowania działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 24. podejmowanie działań na rzecz rodzin, macierzyństwa, rodzicielstwa i ochrony praw dziecka,
 25. podejmowanie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 26. promocji i organizacja wolontariatu,
 27. organizowania wystaw i kiermaszy prezentujących efekty pracy Fundacji,
 28. inspirowania i wspierania zbieżnej z celem niniejszej Fundacji działalności osób fizycznych i prawnych.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 10249
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Fundacja na Rzecz osób Niesamodzielnych "Zosia Radosia"
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jakub Najdowski
Osoba, która udostępnia informację: Jakub Najdowski
Data wytworzenia informacji: 21.06.2017 10:24:54
Data udostępnienia informacji: 21.06.2017 10:24:54
Data ostatniej aktualizacji: 21.06.2017 10:24:54
Rejestr zmian