Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Adres korespondencyjny:
Wróble 24
88-153 Kruszwica

Prezes: Dominik Robakowski

Cel działania organizacji:
Do celów statutowych fundacji należy:
1) aktywizacja społeczności lokalnej,
2) działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
3) upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze regionu,
4) poszerzanie grona miłośników regionu,
5) wzmacnianie więzi ludności z małą ojczyzną oraz pielęgnowanie jej tradycji,
6) poprawa walorów estetycznych, krajobrazowych i turystycznych regionu oraz ich promocja,
7) promocja ekologii i ochrona środowiska naturalnego,
8) pielęgnowanie, badanie i promocja dziedzictwa kulturowego,
9) działalność na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców,
10) rozwój przedsiębiorczości oraz promocja i organizacja wolontariatu,
11) działalność wydawnicza,
12) walka z wykluczeniem cyfrowym mieszkańców obszarów wiejskich,
13) wspomaganie wychowania i rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży oraz organizowanie dla nich różnych form wypoczynku,
14) wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy zainteresowanymi osobami i instytucjami,
15) wspieranie i niesienie pomocy osobom poszkodowanym będącym w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa,
16) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych w Polsce i poza jej granicami,
17) działalność charytatywna
18) upowszechnianie postawy patriotycznej i rozwój świadomości narodowej,
19) ochrona dziedzictwa mniejszości etnicznych i religijnych,
20) organizacja i wspieranie działań edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych,
21) upowszechnianie dostępu do sztuki,
22) organizowanie działalności kulturalnej,
23) wspieranie obronności państwa oraz porządku publicznego,
24) wspomaganie rozwoju demokracji, praw obywatelskich i praw dziecka,
25) pomoc Polonii i Polakom poza granicami kraju,
26) działalność na rzecz kombatantów o osób represjonowanych,
27) promocja Polski za granicą,
28) współpraca i wspieranie innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 10080
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Fundacja Modrak
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jakub Najdowski
Osoba, która udostępnia informację: Jakub Najdowski
Data wytworzenia informacji: 22.09.2015 12:32:41
Data udostępnienia informacji: 22.09.2015 12:32:41
Data ostatniej aktualizacji: 22.09.2015 12:32:41
Rejestr zmian