Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

FUNDACJA "MB ECO BŁYSK"
Prezes Zarządu: Smigielski Bartosz, Łukasz
Adres korespondencyjny: ul. Wiejska, numer 39, lokal 39, kod poczt. 88-153, poczta Kruszwica


Celem Fundacji jest:

 

Działalność na rzecz rozwoju lokalnego, aktywizacji mieszkańców oraz dbania o dobro wspólne;

promocja lokalnych społeczności, dbanie o zasoby kulturowe, historyczne i społeczne;

prowadzenie portali internetowych stron, grup dyskusyjnych, portali społecznościowych służących do realizacji celów statutowych;

wspieranie samorządu lokalnego w realizacji ich zadań statutowych wynikających z ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim;

wspieranie organizacji pozarządowych innych grup formalnych i nieformalnych w działaniach prowadzonych na rzecz społeczności lokalnej;

działalność charytatywna,

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

ochrona i promocja zdrowia;

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

promocja zatrudnienia i.aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

działalność wspomagająca rozwój techniki wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań. technicznych w praktyce gospodarczej;

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

działalność na rzecz rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

organizowanie i wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży;

wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

wspieranie i upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa;

upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 11095
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: FUNDACJA "MB ECO BŁYSK"
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 20.11.2020 15:59:22
Data udostępnienia informacji: 20.11.2020 15:59:22
Data ostatniej aktualizacji: 20.11.2020 15:59:22
Rejestr zmian