Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Adres korespondencyjny: ulica Emilii Plater numer 3, lokal 31 88-100 Inowrocław
Prezesem jest Grzegorz Wiśniewski

Celami stowarzyszenia są :
1. budowanie warunków do tworzenia więzi społecznych oraz prowadzenie działalności w zakresie : pomocy społecznej, pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywania ich szans
2. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości u rozwój świadomości obywatelskiej
3. ochrony i promocji zdrowia
4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych
5. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, zagrożonych zwolnieniem z pracy i tworzenia zielonych miejsc pracy
6. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
7. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, przedsiębiorczości i rozwoju świadomości ekonomicznej, wspierania nauki, edukacji, oświaty i wychowania, upowszechniania krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wspierania ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym:
- wspierania inicjatyw dążących do realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju
- promowanie współpracy z podmiotami zajmującymi się działalnością proekologiczną
- podejmowania działań dążących do poprawy stanu prawnego w zakresie ochrony środowiska i ekorozwoju
- podejmowanie działań umożliwiających zachowanie równowagi przyrodniczej
- promowanie działań na rzecz racjonalnego kształtowania środowiska, gospodarowania zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju
- przeciwdziałanie zanieczyszczeniom i przywracanie środowiska do stanu właściwego
- przeciwdziałania patologom społecznym
- upowszechniania wiedzy, umiejętności na rzecz obronności państwa
- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, wspomagania demokracji
- wspieranie ratownictwa, ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych
- upowszechnianie i ochrony praw konsumentów
- promocja i organizacja wolontariatu
- działania na rzecz integracji europejskiej

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 4489
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Stowarzyszenie Fulguris
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Lukasz Smolen
Osoba, która udostępnia informację: Lukasz Smolen
Data wytworzenia informacji: 22.02.2010 12:10:34
Data udostępnienia informacji: 22.02.2010 12:10:34
Data ostatniej aktualizacji: 09.08.2023 12:27:13
Rejestr zmian