Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Adres korespondencyjny: ulica Emilii Plater numer 3, lokal 31 88-100 Inowrocław Prezesem jest Grzegorz Wiśniewski Celami stowarzyszenia są : - budowanie warunków do tworzenia więzi społecznych oraz prowadzenie działalności w zakresie : pomocy społecznej, pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywania ich szans - podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości u rozwój świadomości obywatelskiej - ochrony i promocji zdrowia - działania na rzecz osób niepełnosprawnych - promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, zagrożonych zwolnieniem z pracy i tworzenia zielonych miejsc pracy - działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn - działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, przedsiębiorczości i rozwoju świadomości ekonomicznej, wspierania nauki, edukacji, oświaty i wychowania, upowszechniania krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wspierania ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym : - wspierania inicjatyw dążących do realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju - promowanie współpracy z podmiotami zajmującymi się działalnością proekologiczną - podejmowania działań dążących do poprawy stanu prawnego w zakresie ochrony środowiska i ekorozwoju - podejmowanie działań umożliwiających zachowanie równowagi przyrodniczej - promowanie działań na rzecz racjonalnego kształtowania środowiska, gospodarowania zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju - przeciwdziałanie zanieczyszczeniom i przywracanie środowiska do stanu właściwego - przeciwdziałania patologom społecznym - upowszechniania wiedzy, umiejętności na rzecz obronności państwa - upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, wspomagania demokracji - wspieranie ratownictwa, ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych - upowszechnianie i ochrony praw konsumentów - promocja i organizacja wolontariatu - działania na rzecz integracji europejskiej
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 4141
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Stowarzyszenie Fulguris
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Lukasz Smolen
Osoba, która udostępnia informację: Lukasz Smolen
Data wytworzenia informacji: 22.02.2010 12:10:34
Data udostępnienia informacji: 22.02.2010 12:10:34
Data ostatniej aktualizacji: 22.02.2010 12:10:34
Rejestr zmian