Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Prezes Stowarzyszenia: Magdalena Krajewska ADRES KORESPONDENCYJNY: ul. Pakoska 33 88-100 Złotniki Kujawskie e-mail: zpotuczno@op.pl Cele Stowarzyszenia: - działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobó3w historyczno-kulturowych oraz równości szans kobiet i mężczyzn, - aktywizowanie ludności wiejskiej, - udzielanie pomocy socjalnej i wychowawczej dzieciom i młodzieży, - wspomaganie wspólnoty samorządowej w zakresie promowania rozwoju samorządności młodych ludzi oraz przeciwdziałaniu patologii, bezrobociu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży, promocja i organizacja wolontariatu, - podejmowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie kultury, oświaty i wychowania, - niesienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym porad specjalistycznych udzielanych dzieciom, młodzieży, rodzicom, mieszkańcom i nauczycielom oraz pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, - organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym na rzecz świadomości obywatelskiej, ekologicznej oraz propagującej zdrowy tryb życia, - promowanie kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych oraz adresowanej do młodego pokolenia, - promowanie sportu, kultury fizycznej, turystyki, wychowania obronnego oraz zasad sportowej rywalizacji wśród lokalnej społecznosci, a także wśród uczestników subkultur młodzieżowych i młodocianych kibiców, - organizowanie racjonalnego wypoczynku w Polsce i zagranicą kraju, - podejmowanie inicjatyw i działania dla rozwoju Kujaw mających na celu rozwój produktów regionalnych, turystyki, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, ochronę i reaktywację środowiska naturalnego, propagowanie historii oraz dziedzictwa kulturowego regionu, poprawę estetyki miejscowości, - pozyskiwanie innych źródeł finansowania, opracowywanie i realizacja innych programów pomocowych oraz projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, - współpraca z organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi oraz ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3682
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Stowarzyszenie Tuczno, moje małe Kujawy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Marta Pietrzak
Osoba, która udostępnia informację: Marta Pietrzak
Data wytworzenia informacji: 07.08.2013 13:39:35
Data udostępnienia informacji: 07.08.2013 13:39:35
Data ostatniej aktualizacji: 07.08.2013 13:39:35
Rejestr zmian