Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Adres korespondencyjny: ul. Popowicka 70 88-100 Inowrocław Przedstawicielem stowarzyszenia jest Pan Józef Nowak. Cele : budowanie warunków do tworzenia i wzmacniania więzi społecznych od poziomu lokalnego aż do europejskiego w układach przestrzennych oraz pokoleniowych, wspieranie takich inicjatyw podejmowanych przez organizacje o celach niezarobkowych, a także prowadzenie działalności obejmującej zadania w zakresie : - pomocy społecznej - podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - działalność na rzecz mniejszości narodowych - ochrony i promocji zdrowia - działania na rzecz osób niepełnosprawnych - promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy - upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn - działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - wspierania nauki, edukacji, oświaty i wychowania - upowszechniania krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży - upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - upowszechniania kultury fizycznej i sportu - wspierania ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - podejmowanie działań, umożliwiających zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej oraz zachowanie prawa do godnego życia obywateli RP i Unii Europejskiej - promowanie działań na rzecz racjonalnego kształtowania środowiska i gospodarowania zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju - przeciwdziałanie zanieczyszczeniom oraz przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego - przeciwdziałania patologiom społecznym - upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa - upowszechniania i ochrony wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - wspierania ratownictwa i ochrony ludności - pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą - upowszechniania i ochrony praw konsumentów - działania na rzecz integracji europejskiej - promocji i organizacji wolontariatu
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3908
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Stowarzyszenie Mieszkańców ,,PRO MĄTWY'
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Lukasz Smolen
Osoba, która udostępnia informację: Lukasz Smolen
Data wytworzenia informacji: 28.04.2014 14:04:37
Data udostępnienia informacji: 28.04.2014 14:04:37
Data ostatniej aktualizacji: 28.04.2014 14:04:37
Rejestr zmian