Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Adres korespondencyjny: ul. Dubienka 2 88-100 Inowrocław Członkowie Zarządu: Prezes Zarządu - Mariusz Nogalski Wiceprezes - Mirosława Siemiankowska Skarbnik - Tomasz Budkiewicz Cele: wspieranie rozwoju regionalnego i lokalnego, wspieranie działań służących aktywizacji gospodarczej obszarów wiejskich, wspieranie prywatnej działalności gospodarczej służącej rozwojowi ekonomicznemu, w tym rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie aktywności społecznej kształtującej postawy otwartości i tolerancji, wspieranie procesu przemian gospodarczych i społecznych w ramach integracji polski ze strukturami UE, wspieranie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, wspieranie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność charytatywna działalność naukowa i naukowo-techniczna w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego, wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg, sieci telekomunikacyjnej na wsi - zaopatrzenie wsi w wodę oraz innych elementów infrastruktury technicznej i społecznej, wdrażanie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktów, podejmowanie działań na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, wspieranie ochrony i promocji zdrowia, działalność w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, wspieranie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3636
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Stowarzyszenie Nasz Region KUJAWIE
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Daniel Nowak
Osoba, która udostępnia informację: Daniel Nowak
Data wytworzenia informacji: 28.05.2015 14:27:49
Data udostępnienia informacji: 28.05.2015 14:27:49
Data ostatniej aktualizacji: 28.05.2015 14:27:49
Rejestr zmian