Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Adres korespondencyjny: ul. Dubienka 2 88-100 Inowrocław
Członkowie Zarządu: Prezes Zarządu - Mariusz Nogalski, Wiceprezes - Mirosława Siemiankowska, Skarbnik - Tomasz Budkiewicz
Cele:
- wspieranie rozwoju regionalnego i lokalnego,
- wspieranie działań służących aktywizacji gospodarczej obszarów wiejskich,
- wspieranie prywatnej działalności gospodarczej służącej rozwojowi ekonomicznemu, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
- wspieranie aktywności społecznej kształtującej postawy otwartości i tolerancji,
- wspieranie procesu przemian gospodarczych i społecznych w ramach integracji polski ze strukturami UE,
- wspieranie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin,
- wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- wspieranie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- działalność charytatywna działalność naukowa i naukowo-techniczna w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego,
- wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg, sieci telekomunikacyjnej na wsi - zaopatrzenie wsi w wodę oraz innych elementów infrastruktury technicznej i społecznej,
- wdrażanie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktów,
- podejmowanie działań na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
- pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
- wspieranie ochrony i promocji zdrowia,
- działalność w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- wspieranie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 4199
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Stowarzyszenie Nasz Region KUJAWIE
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Daniel Nowak
Osoba, która udostępnia informację: Daniel Nowak
Data wytworzenia informacji: 28.05.2015 14:27:49
Data udostępnienia informacji: 28.05.2015 14:27:49
Data ostatniej aktualizacji: 09.08.2023 14:18:02
Rejestr zmian