Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Dane korespondencyjne: Przedbojewice 15A 88-150 Kruszwica przezeja@wp.pl Prezes: Anna Wekwejt Cel działania organizacji: Działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności trzech wsi: Janowcie, Przedbojewic i Żerniki. Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi Janowice, Przedbojewice i Żerniki. Wspieranie działań służących aktywizacji gospodarczej, społecznej, kulturalnej i sportowej. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki. Działalność edukacyjna i rozwijanie kultury fizycznej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych. Upowszechnianie i rozwijanie kultury regionalnej, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób. Ochrona i promocja zdrowia. Ratownictwo i ochrona ludności. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Działalność wspierająca inicjatywy społeczne. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe we wspomnianym wyżej zakresie. Promocja regionu i działalności społeczności lokalnej.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3392
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Stowarzyszenie Rozwoju Trzech Wsi Przejeża
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jakub Najdowski
Osoba, która udostępnia informację: Jakub Najdowski
Data wytworzenia informacji: 03.02.2016 14:04:28
Data udostępnienia informacji: 03.02.2016 14:04:28
Data ostatniej aktualizacji: 03.02.2016 14:04:28
Rejestr zmian