Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Dane korespondencyjne: ul. Szosa Bydgoska 44D 88-181 Jaksice Prezes Zarządu: Sławomir Woźniak Celami stowarzyszenia są: budowanie warunków do tworzenia i wzmacniania więzi społecznych od poziomu lokalnego aż do europejskiego w układach przestrzennych oraz pokoleniowych, wspieranie takich inicjatyw podejmowanych przez organizacje o celach niezarobkowych, a także prowadzenie działalności obejmującej zadania w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy osobom pokrzywdzonym, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalności na rzecz mniejszości narodowych; ochrony i promocji zdrowia; działania na rzecz osób niepełnosprawnych; promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym między innymi działania zmierzające do stworzenia "zielonych" miejsc pracy; upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; działalności wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w tym między innymi rozwijanie świadomości ekonomicznej i popieranie przedsiębiorczości zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju; wspierania nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym m.in.: -inicjowanie wszelkich form aktywności młodzieży i dorosłych -edukacja międzykulturowa -wspieranie działalności naukowej w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju upowszechniania krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; upowszechniane kultury fizycznej i sportu; wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz pozostałe zawarte w § 6.1 statutu
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 4304
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Stowarzyszenie Nasze Prawo
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jakub Najdowski
Osoba, która udostępnia informację: Jakub Najdowski
Data wytworzenia informacji: 05.05.2016 11:17:21
Data udostępnienia informacji: 05.05.2016 11:17:21
Data ostatniej aktualizacji: 05.05.2016 11:17:21
Rejestr zmian