Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Adres korespondencyjny: ul. Długa 48 88-133 Dąbrowa Biskupia
Prezes: Jerzy Jakubczak

Cel działania organizacji:
Cele z zakresu:
- Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
- Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
- Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
- Działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- Wypoczynku dzieci i młodzieży;
- Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
- Turystyki i krajoznawstwa;
- Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
- Promocji i organizacji wolontariatu;
- Działalności na rzecz rodzin, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
- Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 4040
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Stowarzyszenie Dąbrowa Biskupia
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jakub Najdowski
Osoba, która udostępnia informację: Jakub Najdowski
Data wytworzenia informacji: 01.07.2016 14:39:58
Data udostępnienia informacji: 01.07.2016 14:39:58
Data ostatniej aktualizacji: 09.08.2023 15:09:47
Rejestr zmian