Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Prezes Zarządu: Mariola Szlyfarska
Adres korespondencyjny: ul. Szkolna 44, 88-170 Pakość

Celem Stowarzyszenia są działania w zakresie:
- nauki, edukacji, oświaty, wychowania, sportu i rekreacji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji,
- pielęgnowania patriotyzmu oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- ochrony i promocji zdrowia,
- wypoczynku dzieci i młodzieży,
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa,
- turystyki i krajoznawstwa,
- porządku i bezpieczeństwa publicznego,
- upowszechniania oraz ochrony wolności i praw człowieka, a także swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji,
- ratownictwa i ochrony ludności,
- pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
- działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej,
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
- działalności charytatywnej, promocji i organizacji wolontariatu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczeństw lokalnych,
- działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem,
- działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, promocji regionu i Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3803
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Europejskie Stowarzyszenie Perspektywy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Marta Pietrzak
Osoba, która udostępnia informację: Marta Pietrzak
Data wytworzenia informacji: 02.08.2016 13:28:34
Data udostępnienia informacji: 02.08.2016 13:28:34
Data ostatniej aktualizacji: 09.08.2023 15:13:30
Rejestr zmian