Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Stowarzyszenie reprezentuje Pani Ilona Gabriela Dybicz.
Adres korespondencyjny: Ul. Słoneczna 21 88-153 Kruszwica

Celem działania Stowarzyszenia jest:
- Promowanie i aktywizacja mieszkańców w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym.
- Działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji mieszkańców w celu uzyskania alternatywnych źródeł dochodów.
- Podejmowanie działań integrujących mieszkańców z różnych środowisk.
- Praca na rzecz integracji pokoleń.
- Reprezentowanie interesów mieszkańców, podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej i zawodowej.
- Propagowanie i pielęgnacja tradycji miejscowych i regionalnych.
- Podejmowanie i wspieranie działań promujących profilaktykę zdrowotną.
- Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie zwalczania patologii (alkoholizmu, narkomanii, przemocy w rodzinie itp.).
- Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
- Podejmowanie i wspieranie działań promujących rozwój turystyki i agroturystyki.
- Prowadzenie akcji charytatywnych na rzecz społeczeństwa.
- Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji gospodarczej ludności, tworzenie miejsc pracy i przeciwdziałanie bezrobociu.
- Prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej, szkoleniowej, instruktażowej, warsztatowej, seminaryjnej, muzyczno-rozrywkowej.
- Praca na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kruszwica i współpraca z nimi.
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
- Organizacja i koordynacja imprez okolicznościowych i innych o zasięgu gminnym, powiatowym, regionalnym.
- Podejmowanie inicjatyw społecznych w zakresie rozwoju życia kulturalnego i innych przejawów życia społecznego mieszkańców Gminy Kruszwica.
- Udział w organizowaniu wystaw, wernisaży, dorobku artystycznego twórców nie tylko ludowych.
- Sprawowanie opieki nad zabytkami i miejscami pamięci narodowej.
- Współpraca na rzecz wspierania działalności świetlic wiejskich, środowiskowych i terapeutyczno-wychowawczych.
- Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki oraz pozostałe cele określone w § 10 statutu.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 4445
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Stowarzyszenie KRUSZA
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Lidia Sieradzka
Osoba, która udostępnia informację: Lidia Sieradzka
Data wytworzenia informacji: 09.02.2017 15:09:04
Data udostępnienia informacji: 09.02.2017 15:09:04
Data ostatniej aktualizacji: 10.08.2023 08:00:34
Rejestr zmian