Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Prezes Zarządu: Mirosława Wiśniewska Adres korespondencyjny: Kobylniki 31/14, 88-150 Kruszwica Celem działania Stowarzyszenia jest: Działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społecznego wsi Kobylniki i Różniaty. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju wsi Kobylniki i Różniaty zwłaszcza w aspektach gospodarczym, społecznym, kulturalnym i sportowym oraz działań i inicjatyw społecznych służących aktywizacji mieszkańców w tym zakresie. Działania mające na celu integrację mieszkańców wsi Kobylniki i Różniaty oraz wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Działalność dydaktyczno-wychowawcza polegająca przede wszystkim na inicjowaniu, wspieraniu i pomocy w realizacji przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych. Propagowanie zdrowego trybu życia, szczególnie w zakresie edukacji żywieniowej i rozwoju kultury fizycznej. Przedsięwzięcia mające na celu rozwój turystyki i krajozwawstwa, a także wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych. Edukacja ekologiczna oraz ochrona zwierząt, środowiska i dziedzictwa przyrodniczego. Propagowanie postaw i zachowań patriotycznych, podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz działania wspierające rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Pobudzanie u mieszkańców patriotyzmu lokalnego, rozwijanie świadomości dotyczącej kultury, sztuki i tradycji regionalnych. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze działania Stowarzyszenia. Promocja regionu i działalności społeczności lokalnej. Działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych osób, a także przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu. Promocja zatrudnienia i działania dążące do aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i niedołężnych, przeciwdziałanie ich wykluczeniu, wspieranie w integracji społecznej. Ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich, demokracji, równouprawnienia i tolerancyjności, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, a także działania zwiększające świadomość mieszkańców w tym zakresie. Ratownictwo i ochrona ludności poprzez działania zapobiegawcze oraz wsparcie w przypadku wystąpienia zagrożeń. Działania mające na celu rozwój infrastruktury wsi Kobylniki i Różniaty. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe we wspomnianym wyżej zakresie.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3536
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi DWA KŁOSY
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jakub Najdowski
Osoba, która udostępnia informację: Jakub Najdowski
Data wytworzenia informacji: 31.10.2017 09:53:54
Data udostępnienia informacji: 31.10.2017 09:53:54
Data ostatniej aktualizacji: 31.10.2017 09:53:54
Rejestr zmian