Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Adres korespondencyjny: ul. Topolowa 24 88-230 Piotrków Kujawski
Członkowie Zarządu: Prezes - Napierała Jarosław Wiceprezes - Anna Barbara Napierała

Cele:
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- promocja przedsiębiorczości i wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
- działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
- edukacja w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii komputerowych,
- działalność na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych,
- działalność na rzecz rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, pomoc społeczna, w tm pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, rozwoju obszarów wiejskich, gospodarstw rolnych, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- szerzenie wiedzy ekonomicznej i prawnej,
- ochrona i promocja zdrowia
- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
- pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, osób w wieku emerytalnym,
- wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
- organizowanie i wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży, wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3883
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jakub Najdowski
Osoba, która udostępnia informację: Jakub Najdowski
Data wytworzenia informacji: 14.05.2015 10:10:21
Data udostępnienia informacji: 14.05.2015 10:10:21
Data ostatniej aktualizacji: 10.08.2023 08:51:03
Rejestr zmian