Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Prezes Zarządu - Andrzej Tabaczyński Adres korespondencyjny - ul. Magazynowa 101/3, 88-100 Inowrocław Celem Stowarzyszenia jest: wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego, wspieranie działań służących aktywizacji gospodarczej obszarów wiejskich, wspieranie prywatnej działalności gospodarczej służącej rozwojowi ekonomicznemu, wspieranie aktywności społecznej kształtującej postawy otwartości i tolerancji, wspieranie procesu przemian gospodarczych i społecznych w ramach ingerencji Polski ze strukturami Unii Europejskiej, podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie: dobroczynności pomocy społecznej i ochrony zdrowia, działalność oświatowa i realizacja programów edukacyjnych, działalność naukowa i naukowo-techniczna w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego, wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg sieci telekomunikacyjnej na wsi - zaopatrzenia wsi w wodę oraz innych elementów infrastruktury technicznej i społecznej, prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej, działalność na rzecz ochrony środowiska, wdrażanie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktów, podejmowanie działań na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalność na rzecz ingerencji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność charytatywna, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, i kulturowej.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3612
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Stowarzyszenie "KUJAWSKA DRUŻYNA ŁUCZNICZA" w Inowrocławiu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 09.10.2017 08:44:20
Data udostępnienia informacji: 09.10.2017 08:44:20
Data ostatniej aktualizacji: 09.10.2017 08:44:20
Rejestr zmian