Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Prezes Zarządu: Milena Jastrzębska
Siedziba Stowarzyszebia: 88-140 Gniewkowo, ul. Dr Jana Dreckiego 1/51

Celem Stowarzyszenia jest:
- Prowadzenie i organizowanie wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej,
- rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach,
- wspieranie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu I Rekreacji z siedzibą w Gniewkowie, ul. Dworcowa 5 w jego działalności statutowej,
- budowanie społeczeństwa obywatelskiego i solidarności między ludźmi,
- działania na rzecz rozwoju lokalnego, poprzez inicjowanie i wspieranie inicjatyw społecznych,
- rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami lokalnymi w kraju i za granicą,
- działanie na rzecz zwiększania udziału mieszkańców w życiu publicznym,
- inspirowanie do podejmowania działalności społecznej,
- działanie na rzecz rozwoju demokracji i samorządności,
- upowszechnianie i ochrona praw i wolności człowieka oraz swobód obywatelskich,
- włączanie młodzieży w działalność na rzecz rozwoju samorządu lokalnego, poznanie prawa, zasad i wszystkich aspektów działania samorządu lokalnego,
- popularyzacja wiedzy na temat prawa oraz zasad funkcjonowania samorządu lokalnego,
- upowszechnienie kultury, obyczajów i tradycji lokalnych,
- podejmowanie działań na rzecz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- współtworzenie pozytywnego wizerunku Gniewkowo poza terenem gminy,
- krzewienie turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku,
- prowadzenie działalności kulturalnej,
- pomoc osobom i rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, także poprzez prowadzenie zorganizowanych działań,
- prowadzenie działalności edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
- prowadzenie placówek wsparcia i pieczy zastępczej oraz pozostałe cele określone w § 9 statutu.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 4339
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: KS Gniewkowo
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 18.11.2019 13:29:43
Data udostępnienia informacji: 18.11.2019 13:29:43
Data ostatniej aktualizacji: 10.08.2023 09:15:10
Rejestr zmian