logo
Za艂atwianie spraw » Architektura i budownictwo
Architektura i budownictwo
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Do zada艅 Wydzia艂u nale偶膮 czynno艣ci zwi膮zane mi臋dzy innymi z:

1) sprawdzaniem projekt贸w budowlanych w zakresie:

a) zgodno艣ci projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a tak偶e z wymaganiami ochrony 艣rodowiska w szczeg贸lno艣ci okre艣lonymi w decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia, o kt贸rej mowa w ustawie prawo ochrony 艣rodowiska,
b) zgodno艣ci projektu zagospodarowania dzia艂ki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
c) kompletno艣ci projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnie艅, pozwole艅 i sprawdze艅 oraz informacji dotycz膮cej bezpiecze艅stwa i ochrony zdrowia oraz za艣wiadczenia, o kt贸rym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,
d) wykonania - w przypadku obowi膮zku sprawdzenia projektu, o kt贸rym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, a tak偶e sprawdzenia projektu przez osob臋 posiadaj膮c膮 wymagane uprawnienia budowlane i legitymuj膮c膮 si臋 aktualnym na dzie艅 opracowania projektu lub jego sprawdzenia - za艣wiadczeniem, o kt贸rym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,

2) prowadzeniem rejestru wniosk贸w o pozwolenie na budow臋 oraz rejestru decyzji o pozwoleniu na budow臋 oraz rejestru zg艂osze艅 budowy, a tak偶e przekazywanie do organu wy偶szego stopnia, wprowadzanych do nich danych,

3)

Autor : Danuta Malicka
Zredagowa艂(a) : Jakub Najdowski
Data wprowadzenia : 2006-12-14 10:22:26
Data ostatniej modyfikacji : 2015-10-15 14:01:19
Liczba wy艣wietle艅 : 529

Redaktor  Data modyfikacji 
Jakub Najdowski  15.10.2015 13:13poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  03.01.2019 07:48poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Jakub Najdowski  15.10.2015 12:47poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  15.10.2015 12:42poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  15.10.2015 12:23poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  15.10.2015 12:22poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  02.02.2015 11:20poka偶 t膮 wersj臋
Krzysztof Drgas  02.02.2015 11:18poka偶 t膮 wersj臋
Krzysztof Drgas  20.02.2014 08:53poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  22.01.2014 13:29poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  06.09.2013 12:13poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  18.01.2012 14:00poka偶 t膮 wersj臋
Marlena Nawrocka  01.02.2010 12:30poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  01.02.2010 12:29poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  22.01.2010 10:49poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  22.01.2010 07:31poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  27.11.2007 08:48poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  27.11.2007 08:39poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  14.12.2006 09:22poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13446212