Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Wszystkie czynności związane z czasowym wycofaniem pojazdu z ruchu dokonuje właściciel pojazdu lub pełnomocnik.


1. Do wniosku o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu dołącza się:

- dowód rejestracyjny,
- karta pojazdu, jeżeli była wydana,
- tablice rejestracyjne.

Pojazd podlega czasowemu wycofaniu pod warunkiem, że jest zarejestrowany w ewidencji Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu tablice i dowód rejestracyjne przechowywane są w depozycie wydziału.

Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:

- samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,
- ciągniki samochodowe,
- pojazdy specjalne,
- autobusy.

Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

W celu przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu właściciel pojazdu składa wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, do którego dołącza:

- kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
- decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

Właściciel pojazdu jest obowiązany do zapewnienia wycofanemu pojazdowi z ruchu odpowiedniego postoju poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruch jak i zabezpieczenia przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachowania innych środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku.

2. PRZYWRÓCENIE DO RUCHU POJAZDU CZASOWO WYCOFANEGO


Do wniosku o przywrócenie do ruchu pojazdu czasowo wycofanego dołącza się:

- decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu

Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu na pisemny wniosek właściciela pojazdu oraz po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu i zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym, jeżeli upłynął termin następnego badania technicznego - dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne pojazdu zwracane są właścicielowi pojazdu.


DO WGLĄDU!


a) dokument tożsamości:
- dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,
- w przypadku cudzoziemca - karta pobytu na terytorium RP lub zezwolenie na pobyt lub pobyt czasowy,
b) polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie umowy tego ubezpieczenia.

 


*) Szczegółowe informacje należy uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu osobiście lub pod nr tel. 52 3592224.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3678
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Łukasz Smoleń
Osoba, która udostępnia informację: Łukasz Smoleń
Data wytworzenia informacji: 05.10.2011 13:08:17
Data udostępnienia informacji: 05.10.2011 13:08:17
Data ostatniej aktualizacji: 05.10.2011 13:08:17
Rejestr zmian