Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr VI/51/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 marca 2019 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rok.
Uchwała Nr VI/50/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
Uchwała Nr VI/49/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia woli powierzenia bibliotece publicznej, której organizatorem jest Miasto Inowrocław, wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej.
Uchwała Nr VI/48/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z działalności Centrum w 2018 r.
Uchwała Nr VI/47/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa powiatu inowrocławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2018 r.
Uchwała Nr VI/46/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu ze swojej działalności, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w powiecie inowrocławskim w 2018 r.
Uchwała Nr VI/45/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2018 rok.