logo
Za艂atwianie spraw » Komunikacja » Transport
Za艣wiadczenia na wykonywanie przewoz贸w drogowych na potrzeby w艂asne
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Wydawanie za艣wiadcze艅 na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby w艂asne, osób lub rzeczy w krajowym transporcie drogowym. Przewozy drogowe na potrzeby w艂asne mog膮 by膰 wykonywane po uzyskaniu za艣wiadczenia potwierdzaj膮cego zg艂oszenie przez przedsi臋biorc臋 prowadzenia przewozów drogowych jako dzia艂alno艣ci pomocniczej w stosunku do jego podstawowej dzia艂alno艣ci gospodarczej. Wniosek o wydanie za艣wiadczenia na przewozy drogowe na potrzeby w艂asne powinien zawiera膰: - oznaczenie przedsi臋biorcy, jego siedzib臋 i adres; - numer w rejestrze przedsi臋biorców albo w ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej; - numer identyfikacji podatkowej (NIP); - numer identyfikacji statystycznej (REGON); - rodzaj i liczb臋 pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsi臋biorca ubiegaj膮cy si臋 o udzielenie za艣wiadczenia; Do wniosku do艂膮czy膰 nale偶y tak偶e: - o艣wiadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spe艂niaj膮cych warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym, - wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczaj膮cych pojazd do ruchu, a w przypadku gdy przedsi臋biorca nie jest w艂a艣cicielem tych pojazdów - równie偶 dokument potwierdzaj膮cy prawo do dysponowania nimi. DO WGL膭DU! a) dokument to偶samo艣ci: - dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego b臋d膮cego osob膮 fizyczn膮, - w przypadku cudzoziemca - karta pobytu na terytorium RP lub zezwolenie na pobyt lub pobyt czasowy, DODATKOWA INFORMACJA - do wszystkich kserokopii dokumentów nale偶y przedstawi膰 do wgl膮du orygina艂y, - w przypadku dzia艂ania przez przedstawiciela nale偶y do艂膮czy膰 upowa偶nienie dla osoby za艂atwiaj膮cej spraw臋 - za艣wiadczenie wydaje si臋 na czas nieokre艣lony, - op艂ata za wydanie za艣wiadczenia wynosi 500 z艂, - op艂ata za wydanie wypisu do za艣wiadczenia wynosi 100 z艂 za ka偶dy zg艂oszony pojazd. *) Szczegó艂owe informacje nale偶y uzyska膰 w Wydziale Komunikacji i Transportu osobi艣cie lub pod nr tel. 52 3592205.

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jakub Najdowski
Data wprowadzenia : 2011-10-06 12:27:25
Data ostatniej modyfikacji : 2017-01-09 09:29:04
Liczba wy艣wietle艅 : 943

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  21.01.2020 13:57poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Jakub Najdowski  06.10.2011 11:27poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  06.10.2011 11:27poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13446412