logo
Za┼éatwianie spraw » Architektura i budownictwo
Architektura i budownictwoNaczelnikiem Wydziału jest Danuta Malicka
ul. M─ůtewska 17
88-100 Inowrocław
tel. 52 35 92 234
tel. do wydziału: 52 35 92 232, 233, 235, 236.
fax. 52 35 92 232, 233
e-mail: budownictwo@inowroclaw.powiat.pl
e-mail: budownictwo.ino@wp.pl


Do zada┼ä Wydzia┼éu nale┼╝─ů czynno┼Ťci zwi─ůzane mi─Ödzy innymi z:

1) sprawdzaniem projektów budowlanych w zakresie:

a) zgodno┼Ťci projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a tak┼╝e z wymaganiami ochrony ┼Ťrodowiska w szczególno┼Ťci okre┼Ťlonymi w decyzji o ┼Ťrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj─Ö przedsi─Öwzi─Öcia, o której mowa w ustawie prawo ochrony ┼Ťrodowiska,

b) zgodno┼Ťci projektu zagospodarowania dzia┼éki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,

c) kompletno┼Ťci projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnie┼ä, pozwole┼ä i sprawdze┼ä oraz informacji dotycz─ůcej bezpiecze┼ästwa i ochrony zdrowia oraz za┼Ťwiadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,

d) wykonania - w przypadku obowi─ůzku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, a tak┼╝e sprawdzenia projektu przez osob─Ö posiadaj─ůc─ů wymagane uprawnienia budowlane i legitymuj─ůc─ů si─Ö aktualnym na dzie┼ä opracowania projektu lub jego sprawdzenia - za┼Ťwiadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,

2) prowadzeniem rejestru wniosków o pozwolenie na budow─Ö oraz rejestru decyzji o pozwoleniu na budow─Ö oraz rejestru zg┼éosze┼ä budowy, a tak┼╝e przekazywanie do organu wy┼╝szego stopnia, wprowadzanych do nich danych,

3) wydawaniem decyzji o zatwierdzeniu projektów budowlanych,

4) przyjmowaniem zg┼éosze┼ä o budowie obiektów oraz wykonaniu robót, na które nie jest wymagane pozwolenie na budow─Ö,

5) wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizacj─Ö inwestycji drogowej,

6) nak┼éadaniem w drodze decyzji, o której mowa w art.30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane obowi─ůzku uzyskania pozwolenia na wykonanie okre┼Ťlonego obiektu lub robót budowlanych obj─Ötych obowi─ůzkiem zg┼éoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy Prawo wymienionej ustawy, je┼╝eli ich realizacja mo┼╝e narusza─ç ustalenia miejscowego planu i zagospodarowania przestrzennego lub spowodowa─ç:

a) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia,

b) pogorszenie stanu ┼Ťrodowiska lub dóbr kultury,

c) pogorszeniem warunków zdrowotno - sanitarnych,

d) wprowadzenie, utrwalenie b─ůd┼║ zwi─Ökszenie ogranicze┼ä lub uci─ů┼╝liwo┼Ťci dla terenów s─ůsiednich,

7) przyjmowaniem zgłoszeń z projektem budowlanym,

8) przyjmowaniem zg┼éosze┼ä o rozbiórce obiektu budowlanego, wydawaniem pozwole┼ä na rozbiórk─Ö na wniosek inwestora,

9) wydawaniem pozwole┼ä na budow─Ö, przenoszeniem pozwolenia na budow─Ö innego inwestora oraz orzekaniem o wyga┼Ťni─Öciu pozwolenia na budow─Ö,

10) wydawaniem decyzji zezwalaj─ůcej na wej┼Ťcie na teren s─ůsiedniej nieruchomo┼Ťci do budynku lub lokalu w celu wykonania robót budowlanych,

11) przyjmowaniem zg┼éosze┼ä dotycz─ůcych zmiany sposobu u┼╝ytkowania,

12) wydawaniem za┼Ťwiadcze┼ä stwierdzaj─ůcych, ┼╝e dany lokal jest samodzielnym lokalem mieszkalnym lub u┼╝ytkowym oraz potwierdzaj─ůcym powierzchni─Ö u┼╝ytkow─ů i wyposa┼╝enie techniczne domu,

13) rejestracj─ů dzienników budowy,

14) opiniowaniem projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC49 KB POBIERZInformacja uzupe┼éniaj─ůca do wniosk├│w2020-01-07 08:35:23215
.DOC60.5 KB POBIERZO┼Ťwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo┼Ťci─ů na cele bud.2020-01-07 08:36:21610
.DOC39 KB POBIERZO┼Ťwiadczenie o zrzeczeniu si─Ö prawa do odwo┼éania2020-01-07 08:36:43119
.DOC31 KB POBIERZPrzeniesienie pozwolenia-o┼Ťwiadczenie nowego inwestora o przyj─Öciu warunk├│w dec.2020-01-07 08:37:1372
.DOC31 KB POBIERZPrzeniesienie pozwolenia-zgoda strony na przeniesienie decyzji2020-01-07 08:37:4364
.DOC99.5 KB POBIERZWniosek o pozwolenie na budow─Ö lub rozbi├│rk─Ö2020-01-07 08:38:05400
.DOC29.5 KB POBIERZWniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budow─Ö2020-01-07 08:38:29102
.DOC29 KB POBIERZWniosek o zarejestrowanie dziennika budowy2020-01-07 08:38:49173
.DOC36 KB POBIERZWniosek o za┼Ťwiadczenie o braku sprzeciwu do zg┼éoszenia2020-01-07 08:39:09110
.DOC85.5 KB POBIERZWniosek o za┼Ťwiadczenie o samodzielno┼Ťci lokalu2020-01-07 08:39:2780
.DOC76.5 KB POBIERZZgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego2020-01-07 08:39:45124
.DOC30 KB POBIERZZg┼éoszenie rob├│t budowlanych niewymagaj─ůcych pozwolenia na budow─Ö2020-01-07 08:40:05511

Autor : Danuta Malicka
Zredagowa┼é(a) : Jakub Najdowski
Data wprowadzenia : 2006-12-14 10:22:26
Data ostatniej modyfikacji : 2019-01-03 08:48:10
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 4148

Redaktor  Data modyfikacji 
Jakub Najdowski  15.10.2015 13:13poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  15.10.2015 13:01poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  15.10.2015 12:47poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  15.10.2015 12:42poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  15.10.2015 12:23poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  15.10.2015 12:22poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  02.02.2015 11:20poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Krzysztof Drgas  02.02.2015 11:18poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Krzysztof Drgas  20.02.2014 08:53poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  22.01.2014 13:29poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Marta Pietrzak  06.09.2013 12:13poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  18.01.2012 14:00poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Marlena Nawrocka  01.02.2010 12:30poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Marta Pietrzak  01.02.2010 12:29poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Marta Pietrzak  22.01.2010 10:49poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Marta Pietrzak  22.01.2010 07:31poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Marta Pietrzak  27.11.2007 08:48poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Marta Pietrzak  27.11.2007 08:39poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Marta Pietrzak  14.12.2006 09:22poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 13684869