logo
Starostwo Powiatowe » Struktura organizacyjna starostwa
Biuro Rady

Kierownik Biura Anna Tyburek
ul. M膮tewska 17
88-100 Inowroc艂aw
tel. 52 35 92 229, 230, 231
e-mail: biuro-rady@inowroclaw.powiat.pl

1. Biuro Rady zapewnia obs艂ug臋 administracyjn膮 Radzie i komisjom Rady.
 2. Do podstawowych zada艅 Biura Rady nale偶y w szczególno艣ci :
a)    gromadzenie materia艂ów niezb臋dnych dla pracy Rady i komisji;
b)    protoko艂owanie obrad Rady i posiedze艅 komisji;
c)    prowadzenie rejestrów :
-    uchwa艂 Rady,
-    wniosków i opinii komisji,
-    interpelacji i wniosków radnych;
d)    przekazywanie do realizacji odpisów uchwa艂 Rady, wniosków komisji
i interpelacji radnych zainteresowanym naczelnikom wydzia艂ów oraz czuwanie nad terminowym ich za艂atwieniem;
e)    terminowe przedk艂adanie uchwa艂 Rady organom nadzoru;
f)    udzielanie pomocy radnym w wype艂nianiu obowi膮zków radnego.

Autor : Jakub Najdowski
Zredagowa艂(a) : Jakub Najdowski
Data wprowadzenia : 2019-01-10 08:56:47
Data ostatniej modyfikacji : 2019-01-11 14:23:58
Liczba wy艣wietle艅 : 297

Redaktor  Data modyfikacji 
Jakub Najdowski  10.01.2019 15:13poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  10.01.2019 07:56poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13175426