logo
Za艂atwianie spraw » Komunikacja » Zarz膮dzanie ruchem drogowym
Opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanychOpis procedury:
Wniosek zarz膮dcy drogi, skierowany do Starosty Inowroc艂awskiego o opini臋 w zakresie geometrii drogi w projekcie budowlanym dla dróg publicznych powiatowych i gminnych  

Informacje - kogo dotyczy procedura:
•    inwestor
•    wykonawca
•    projektant
Wymagane dokumenty:  Wniosek + za艂膮czniki:
1.    opis techniczny zawieraj膮cy stan istniej膮cy i projektowany drogi z podaniem charakterystycznych parametrów technicznych drogi, tj. pr臋dko艣膰 projektowa, klasa techniczna drogi, pochylenia poprzeczne i pod艂u偶ne, szeroko艣膰 elementów przekroju itp.,
2.    plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000,
3.    parametry geometryczne drogi wraz z geometri膮 skrzy偶owa艅 i zjazdów przedstawione na planie sytuacyjnym w skali 1:500, zawieraj膮cym:
a)  o艣 projektowanej drogi,
b)  zwymiarowanie szeroko艣ci elementów drogi,
c)  pochylenia poprzeczne, skosy wyznaczy膰 w miejscach charakterystycznych,
d)  lokalizacja przej艣膰 dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów, podzia艂 na pasy ruchu,
e)  elementy odwodnienia jak np. wpusty deszczowe, które mog艂yby kolidowa膰 z przej艣ciami dla pieszych, przejazdami dla rowerzystów,
f)   zabezpieczenie odpowiedniej szeroko艣ci na umieszczenie przewidywanego oznakowania, urz膮dzenia BRD, itp.,
4.    przekroje normalne (charakterystyczne) w skali 1:50 (1:100),
5.    sprawdzenie przejezdno艣ci w skali 1:500 wraz z wrysowaniem konturu pojazdu w jego zewn臋trzne obwiednie i
przedstawienie widoku bocznego miarodajnego pojazdu z okre艣leniem jego charakterystycznych wymiarów (dotyczy rond, skrzy偶owa艅 z wysp膮 centraln膮, skrzy偶owa艅 skanalizowanych, skrzy偶owa艅 o skomplikowanym kszta艂cie, placów parkingowych, itp.); jako pojazd miarodajny nale偶y przyj膮膰 ci膮gnik siod艂owy z naczep膮, a w wyj膮tkowych sytuacjach inny  pojazd,
6.    bilans miejsc postojowych z uwzgl臋dnieniem minimalnej, okre艣lonej w przepisach liczny stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepe艂nosprawnych;

Opcjonalnie:
7.    sprawdzenie widoczno艣ci na: wyprzedzanie, zatrzymanie (dotyczy w szczególno艣ci obiektów in偶ynierskich),
8.    sprawdzenie trójk膮ta widoczno艣ci na wlotach skrzy偶owania dla uzasadnienia znaku B-20 „Stop”,
9.    przekrój pod艂u偶ny,
10.    przekrój poprzeczny,
11.    upowa偶nienie dla osoby dzia艂aj膮cej w imieniu zarz膮dcy drogi,
12.    inne dokumenty.

Op艂aty:
Op艂ata skarbowa:
-    op艂ata skarbowa od z艂o偶enia dokumentu stwierdzaj膮cego udzielenie pe艂nomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 z艂 (z wy艂膮czeniem pe艂nomocnictwa udzielanego ma艂偶onkowi, wst臋pnemu, zst臋pnemu lub rodze艅stwu, lub gdy mocodawc膮 jest podmiot zwolniony z op艂aty skarbowej),
-    

Termin i forma za艂atwienia:
zgodny z ustaw膮 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz.U. 2018.2096 t.j. ze zm.)

Miejsce z艂o偶enia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Inowroc艂awiu
Wydzia艂 Komunikacji i Transportu  
ul. M膮tewska 17
88-100 Inowroc艂aw
sala nr 13

Tryb odwo艂awczy:
brak

Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2018.1990 t.j. ze zm.),
2.    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018.2068 t.j. ze zm.)
3.    § 3 ust. 1 rozporz膮dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze艣nia 2003 r. w sprawie szczegó艂owych warunków zarz膮dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz膮dzeniem (Dz.U. z 2017.784 t.j.),
4.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o op艂acie skarbowej (Dz.U. 2016.1827 ze zm.)

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF298.4 KB POBIERZWniosek2020-02-20 08:07:1119

Autor : Arkadiusz Dominiak
Zredagowa艂(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2018-03-12 14:59:00
Data ostatniej modyfikacji : 2019-07-04 12:40:36
Liczba wy艣wietle艅 : 203

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  12.03.2018 13:59poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13175523