logo
Za艂atwianie spraw » Komunikacja » Zarz膮dzanie ruchem drogowym
Rozpatrywanie i zatwierdzanie projekt贸w zmiany organizacji ruchuWymagane dokumenty:
Pisemny wniosek zawieraj膮cy:

1.    okre艣lenie czy projekt dotyczy zmiany sta艂ej czy wprowadzenia czasowej organizacji ruchu,
2.    plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy,
3.    plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem:
-    lokalizacja istniej膮cych, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych , urz膮dze艅 sygnalizacyjnych i urz膮dze艅 BRD,
-    parametry geometrii drogi,
-    dla dróg na terenie miast nr drogi i nazwa ulic,
-    dla dróg zamiejskich numer drogi i jednolity sposób lokalizacji w ci膮gu drogi projektowanych elementów za pomoc膮 kilometra偶u,
4.    termin wprowadzenia nowej sta艂ej organizacji ruchu lub termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu i przywrócenia sta艂ej organizacji ruchu,
5.    program sygnalizacji i obliczenia przepustowo艣ci drogi w przypadku projektu zawieraj膮cego sygnalizacj臋 艣wietln膮,
6.    opis techniczny zawieraj膮cy charakterystyk臋 drogi i warunków ruchu,
7.    uzasadnienie lub stosowne analizy dot. wprowadzenia zmiany organizacji ruchu,
8.    dla dróg kategorii powiatowej opini臋 Komendy Powiatowej Policji w Inowroc艂awiu,
9.    kopia uzgodnienia dokumentacji technicznej (projektu org. ruchu)  wydanej przez zarz膮dc臋 drogi (powiatowe - ZDP Inowroc艂aw, gminne - wójt, prezydent, burmistrz),
10.    pe艂nomocnictwo inwestora wraz z op艂at膮 skarbow膮 17 z艂. zgodnie z wykazem przedmiotów op艂aty skarbowej, stawki tej op艂aty oraz zwolnienia - za艂膮cznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz U. 2019.1000 t.j.)
11.    Pisemne uzgodnienie organizatora komunikacji zbiorowej w przypadku konieczno艣ci wprowadzenia zmiany trasy linii autobusowej lub zmiany lokalizacji przystanku,
12.    Nazwisko i podpis projektanta.
_______________________________________
Do wniosku nale偶y do艂膮czy膰:
-    2 egzemplarze projektu w przypadku dróg kategorii gminnej,
-    2 egzemplarze projektu w przypadku dróg kategorii powiatowej,
-    pe艂nomocnictwo + oplata skarbowa

Miejsce z艂o偶enia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Inowroc艂awiu
Wydzia艂 Komunikacji i Transportu  
ul. M膮tewska 17
88-100 Inowroc艂aw
sala nr 13
______________________________________
Op艂aty:

1.    Op艂ata skarbowa od z艂o偶enia dokumentu stwierdzaj膮cego udzielenie pe艂nomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 z艂 (z wy艂膮czeniem pe艂nomocnictwa udzielanego ma艂偶onkowi, wst臋pnemu, zst臋pnemu lub rodze艅stwu, lub gdy mocodawc膮 jest podmiot zwolniony z op艂aty skarbowej).
2.    Wp艂at z tytu艂u op艂aty skarbowej mo偶na dokonywa膰 na rachunek bankowy organu podatkowego w艂a艣ciwego miejscowo w sprawach op艂aty skarbowej, którym jest Prezydenta Inowroc艂awia (np. na poczcie, przelewem bankowym lub bezpo艣rednio w kasie urz臋du Miasta Inowroc艂awia). Dowód zap艂aty nale偶nej op艂aty skarbowej nale偶y za艂膮czy膰 do wniosku.

NUMER KONTA:
- na stronie internetowej Urz臋du Miasta Inowroc艂awia


Forma za艂atwienia:
1.    Pisemne zatwierdzenie w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci: bez zmian albo po wprowadzeniu zmian lub wpisaniu uwag dotycz膮cych wdro偶enia organizacji ruchu.
2.    Odes艂anie w celu wprowadzenia poprawek.
3.    Odrzucenie projektu organizacji ruchu.

Termin za艂atwienia:
Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu stanowi czynno艣膰 organizacyjno-techniczn膮 (zgodnie z § 2 ust1 pkt 1 lit c i d Rozporz膮dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze艣nia 2003 r. Dz.U. z 2017.784 t.j.). Projekty rozpatrywane s膮 zgodnie z kolejno艣ci膮 wp艂ywu od dnia z艂o偶enia kompletu wymaganych dokumentów.

Tryb odwo艂awczy:
NIE DOTYCZY - brak jest prawa materialnego upowa偶niaj膮cej organ administracji publicznej do wydania decyzji w kwestii zatwierdzenia lub zmiany organizacji ruchu, to z kolei powoduje, 偶e decyzja zarz膮dzaj膮cego ruchem o zatwierdzeniu organizacji ruchu nie podlega zaskar偶eniu w trybie przewidzianym dla decyzji administracyjnych.

INFORMACJE DODATKOWE:

1.    WA呕NE: Projekt nale偶y z艂o偶y膰 co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem wprowadzenia w 偶ycie organizacji ruchu,
2.    Projekt organizacji ruchu mo偶e przedstawi膰 do zatwierdzenia:
-    zarz膮d drogi,
-    organ zarz膮dzaj膮cy ruchem,
-    inwestor lub jednostka, a w szczególno艣ci: kolejowe jednostki organizacyjne; jednostki organizacyjne prowadz膮ce prace w pasie drogowym, zainteresowani przedsi臋biorcy, organizacje turystyczne,
-    osoba realizuj膮ca zamówienie jednostek, o których mowa w rozporz膮dzeniu.
-    wniosek mo偶na sk艂ada膰 na gotowym formularzu zg艂oszenia dost臋pnym na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.

Podstawa prawna:
1.    Prawo o ruchu drogowym - art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo
o ruchu drogowym (Dz.U. 2018.1990 t.j. ze zm.)
2.    Rozporz膮dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze艣nia 2003 r. w sprawie szczegó艂owych warunków zarz膮dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz膮dzeniem (Dz.U. z 2017.784 t.j.),

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF275.8 KB POBIERZWK - 3.1 ZATWIERDZENIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU2020-02-20 07:54:5832
.PDF279.4 KB POBIERZPrzed艂u偶enie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu2020-02-20 08:02:5619
.PDF266.9 KB POBIERZZawiadomienie o wprowadzeniu nowej organizacji ruchu2020-02-20 08:03:3637

Autor : Arkadiusz Dominiak
Zredagowa艂(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2015-02-25 11:46:08
Data ostatniej modyfikacji : 2019-07-04 13:12:36
Liczba wy艣wietle艅 : 366

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  12.03.2018 14:02poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  12.03.2018 13:53poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  18.09.2017 11:37poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  17.12.2015 06:30poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  25.02.2015 10:46poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13117163