logo
Starostwo Powiatowe » Jednostki organizacyjne
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

ul. Poznańska 133
88-100 Inowrocław
tel: 52 357 50 21, tel., w.236, alarmowy 998, tel. alarmowy z aparatu kom├│rkowego 112
fax: 52 357 50 21
BIP: www.binp.info/kppspinowroclaw

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
Andrzej Stachowicz

Sekretariat Komendanta Powiatowego PSP
nr telefonu 52 35 75 021, nr faxu 52 35 75 021 w. 251,
e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl

Status prawny
Pa┼ästwowa Stra┼╝ Po┼╝arna jest zawodow─ů, umundurowan─ů i wyposa┼╝on─ů w specjalistyczny sprz─Öt formacj─ů, przeznaczon─ů do walki z po┼╝arami, kl─Öskami ┼╝ywio┼éowymi i innymi miejscowymi zagro┼╝eniami.

Centralnym organem administracji rz─ůdowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-ga┼Ťniczego oraz ochrony przeciwpo┼╝arowej jest Komendant G┼éówny Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej podleg┼éy ministrowi w┼éa┼Ťciwemu do spraw wewn─Ötrznych.
Zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej na obszarze powiatu wykonuje Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.
Komendanta powiatowego Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej powo┼éuje spo┼Ťród oficerów Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej i odwo┼éuje komendant wojewódzki Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej, w porozumieniu ze starost─ů.
Podstawowymi aktami prawnymi zwi─ůzanymi z funkcjonowaniem i kompetencjami Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej s─ů: ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej ( Dz.U. z 2009 r., Nr 12, poz. 68 ze zmianami) oraz ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpo┼╝arowej ( t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz.1380).
      Do zada┼ä komendanta powiatowego Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej nale┼╝y: 1. kierowanie komend─ů powiatowa Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej,

 2. organizowanie jednostek ratowniczo-ga┼Ťniczych,

 3. organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-ga┼Ťniczego,

 4. dysponowanie oraz kierowanie si┼éami i ┼Ťrodkami krajowego systemu ratowniczo-ga┼Ťniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowiska kierowania,

 5. kierowanie jednostek organizacyjnych Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej z obszaru powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granic─Ö pa┼ästwa na podstawie wi─ů┼╝─ůcych Rzeczpospolit─ů Polsk─ů umów i porozumie┼ä mi─Ödzynarodowych,

 6. analizowanie dzia┼éa┼ä ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-ga┼Ťniczego,

 7. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,

 8. wspó┼édzia┼éanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpo┼╝arowej, je┼╝eli komendant taki zosta┼é zatrudniony w gminie,

 9. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,

 10. opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu,

 11. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpo┼╝arowych,

 12. wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,

 13. wst─Öpne ustalanie przyczyn oraz okoliczno┼Ťci powstania i rozprzestrzeniania si─Ö po┼╝aru oraz miejscowego zagro┼╝enia,

 14. organizowanie szkolenia i doskonalenia po┼╝arniczego,

 15. szkolenie cz┼éonków ochotniczych stra┼╝y po┼╝arnych,

 16. inicjowanie przedsi─Öwzi─Ö─ç w zakresie kultury fizycznej i sportu z udzia┼éem podmiotów krajowego systemu ratowniczo-ga┼Ťniczego na obszarze powiatu,

 17. prowadzanie podwy┼╝szonej gotowo┼Ťci operacyjnej w komendzie powiatowej Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej w sytuacji zwi─Ökszonego prawdopodobie┼ästwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mog─ů zagrozi─ç ┼╝yciu lub zdrowiu du┼╝ej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo ┼Ťrodowisku na znacznych obszarach oraz w przypadku wyst─ůpienia i utrzymywania si─Ö wzmo┼╝onego zagro┼╝enia po┼╝arowego.


Do zadań komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej ponadto należy: 1. wspó┼édzia┼éanie z zarz─ůdem powiatowym Zwi─ůzku Ochotniczych Stra┼╝y Po┼╝arnych Rzeczypospolitej Polski,

 2. przeprowadzanie inspekcji gotowo┼Ťci operacyjnej ochotniczych stra┼╝y po┼╝arnych na obszarze powiatu, pod wzgl─Ödem przygotowania do dzia┼éa┼ä ratowniczych,

 3. realizowanie zada┼ä wynikaj─ůcych z innych ustaw.

Autor : 
Zredagowa┼é(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2007-01-05 10:32:30
Data ostatniej modyfikacji : 2019-11-13 13:46:47
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 104

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  13.12.2018 10:10poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Marta Pietrzak  05.10.2017 10:33poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Marta Pietrzak  02.12.2014 13:16poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Marta Pietrzak  02.12.2014 13:15poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Marta Pietrzak  07.06.2013 08:38poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Marta Pietrzak  06.04.2011 07:38poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Marta Pietrzak  25.01.2010 09:27poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  21.09.2009 09:38poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  05.01.2007 09:32poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 13121347