logo
Za┼éatwianie spraw » Komunikacja » On-line
Załatwianie spraw on-linePODSTAWY PRAWNE

- rozporz─ůdzenie Ministra Infrastruktry i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawnia dokumentów stwierdzaj─ůcych uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z pó┼║. zm.)

- rozporz─ůdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j. Dz. U. z 2014 r. Poz. 1522),

- rozporz─ůdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 wrze┼Ťnia 2003 r. w sprawie szczegó┼éowych czynno┼Ťci organów w sprawach zwi─ůzanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. z 2014 r. Poz. 1727).

SKRZYNKA PODAWCZA

Do z┼éo┼╝enia wniosku elektronicznego w sprawie wydawania uprawnie┼ä do kierowania pojazdami oraz w sprawie rejestracji pojazdów niezb─Ödne jest za┼éo┼╝enia konta na Elektronicznej Skrzynce Podawczej systemów Pojazd i Kierowca pod adresem www.esp.pwpw.pl

Proces wype┼éniania wniosku mo┼╝na rozpocz─ů─ç po pozytywnym przej┼Ťciu etapu rejestracji konta, zalogowaniu si─Ö i klikni─Öciu odno┼Ťnika "Z┼éó┼╝ nowy wniosek". Ca┼éy proces jest stworzony na zasadzie przyjaznego u┼╝ytkownikowi kreatora. Pierwszymi krokami w kreatorze s─ů: wybranie urz─Ödu, do którego ma zosta─ç wys┼éany wniosek i rodzaju sprawy, której b─Ödzie dotyczy┼é. W kolejnym kroku nale┼╝y zweryfikowa─ç poprawno┼Ť─ç danych osobowych, które zostan─ů zawarte we wniosku. Po weryfikacji danych nast─Öpuje kilku etapowe podawanie danych i dodawanie za┼é─ůczników, które s─ů specyficzne dla wybranego rodzaju sprawy. W ostatnim kroku jest mo┼╝liwe wy┼Ťwietlenie podgl─ůdu wniosku i za┼é─ůczników, do niego do┼é─ůczonych oraz podpisanie wniosku przy u┼╝yciu podpisu kwalifikowanego. Podpisanie wniosku jest równoznaczne z jego wys┼éaniem.
Podpis kwalifikowany jest skrótem dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Podpis tego typu musi spe┼énia─ç warunki okre┼Ťlone w ustawie o podpisie elektronicznym. Jest on weryfikowany wa┼╝nym certyfikatem kwalifikowanym, a sk┼éadany przy pomocy bezpiecznego urz─ůdzenia do sk┼éadania podpisu. Jest to podpis równowa┼╝ny podpisowi w┼éasnor─Öcznemu.
Istnieje te┼╝ mo┼╝liwo┼Ť─ç z┼éo┼╝enia podpisu za pomoc─ů profilu zaufanego ePuap. Profil zaufany jest bezp┼éatn─ů metod─ů potwierdzania to┼╝samo┼Ťci obywatela w systemach elektronicznej administracji - to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Us┼éuga ta jest dost─Öpna dla ka┼╝dego obywatela. Wystarczy za┼éo┼╝y─ç konto na www.epuap.gov.pl, wype┼éni─ç wniosek o za┼éo┼╝enie profilu zaufanego, a nast─Öpnie uda─ç si─Ö do dowolnego punktu potwierdzenia celem potwierdzenia swojej to┼╝samo┼Ťci.
Za pomoc─ů elektronicznej skrzynki podawczej wnioskodawca ma mo┼╝liwo┼Ť─ç przes┼éania wniosku drog─ů elektroniczn─ů przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego. Niniejszy wniosek mo┼╝e dotyczy─ç:

1. KIEROWCA:

a) potwierdzenie kwalifikacji

b) przywrócenie cofni─Ötego uprawnienia - prawo jazdy oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem

c) wydanie mi─Ödzynarodowego prawa jazdy


 g) wymiana dokumentu na podstawie art. 124 ustawy o kieruj─ůcych pojazdami (art. 150 ustawy Prawo o ruchu drogowym)

h) wymiana prawa jazdy wydanego za granic─ů przez pa┼ästwo cz┼éonkowskie Unii Europejskiej, pa┼ästwo - stron─Ö konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadaj─ůcego wzorowi prawa jazdy okre┼Ťlonego w tych konwencjach

i) wymiana wojskowego dokumentu stwierdzaj─ůcego uprawnienia do kierowania pojazdem

j) zwrot zatrzymanego prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem - po up┼éywie zakazu prowadzenia pojazdów na okres nie przekraczaj─ůcy 1 roku

2. POJAZD:

a) rejestracja pojazdu

b) czasowa rejestracja pojazdu

c) wyrejestrowanie pojazdu

Klikni─Öcie kursorem myszki na powy┼╝ej wymienione sprawy przekierowuje do strony, na której znajduje si─Ö lista za┼é─ůczników jakie nale┼╝y do┼é─ůczy─ç do wniosku w formie skanu.

Kliknij TUTAJ, aby uzyska─ç informacje o wysoko┼Ťci op┼éat koniecznych do za┼éatwienie spraw zwi─ůzanych z KIEROWC─ä.

Kliknij TUTAJ aby uzyska─ç informacje o wysoko┼Ťci op┼éat koniecznych do za┼éatwienie spraw zwi─ůzanych z POJAZDEM.

Dla za┼é─ůczników do wniosków przesy┼éanych przez Elektroniczn─ů Skrzynk─Ö Podawcz─ů PiK zalecane s─ů poni┼╝sze parametry:

Zalecane parametry dla zdj─Öcia:
. Plik JPEG z nag┼éówkiem EXIF w wersji 2.1 lub nowszej zawieraj─ůcy dat─Ö wykonania zdj─Öcia. Zalecane jest tak┼╝e umieszczenie w nag┼éówku EXIF nazwy i danych adresowych zak┼éadu fotograficznego, w którym zosta┼éo wykonane zdj─Öcie
. Przestrzeń barw: sRGB
. G┼é─Öbia kolorów: 24 bity
. Rozdzielczo┼Ť─ç zdj─Öcia: 480x615 pikseli
. Rozmiar pliku nie wi─Ökszy ni┼╝ 100KB.
. Kompresja: poziom jako┼Ťci JPEG nie mniejszej ni┼╝ 80/100.
Zalecane parametry dla skanu podpisu interesanta:
. Skan w formacie JPEG wykonany na jednolitym jasnym tle (bia┼ée), pozbawiony zabrudze┼ä, ramek, linii u┼éatwiaj─ůcych pisanie, itp. Podpis do skanowania musi by─ç z┼éo┼╝ony czarnym d┼éugopisem lub piórem.
. Przestrze┼ä barw : greyscale (skala odcieni szaro┼Ťci).
. Rozdzielczo┼Ť─ç skanu w pikselach [szer. x wys.]: min 300 x 111 pikseli.
. Kompresja: poziom jako┼Ťci JPEG i nie mniejszy ni┼╝ 80/100.
Zalecane parametry dla pozosta┼éych za┼é─ůczników:
. Skan w formacie JPEG.
- Rozmiar pliku nie wi─Ökszy ni┼╝ 200 KB.
- Kompresja: dla obrazów JPEG poziom jako┼Ťci nie mniejszy ni┼╝ 80/100
. Za┼é─ůcznik w formacie PDF
- Rozmiar pliku nie wi─Ökszy ni┼╝ 200kB*liczba stron za┼é─ůcznika typu pdf

Przes┼éanie wniosku elektronicznego nie zwalnia od dostarczenia orygina┼éów niezb─Ödnych dokumentów/za┼é─ůczników.


Autor : 
Zredagowa┼é(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2011-10-07 08:01:31
Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-13 10:44:43
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 976

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  16.05.2017 12:00poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  16.05.2017 11:59poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  16.05.2017 11:57poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  03.01.2017 10:08poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  14.01.2016 14:19poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  27.02.2015 11:38poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Daniel Nowak  26.02.2015 11:07poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Daniel Nowak  08.04.2014 10:01poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  23.07.2013 10:20poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  23.07.2013 10:18poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  23.07.2013 10:16poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  23.07.2013 10:15poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  21.02.2013 14:18poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  21.02.2013 13:49poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  21.02.2013 11:42poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  21.02.2013 11:33poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  16.05.2012 09:05poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  04.11.2011 10:47poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  07.10.2011 07:21poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  07.10.2011 07:20poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  07.10.2011 07:18poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 13117578