logo
Za艂atwianie spraw » Ochrona 艣rodowiska, rolnictwo i le艣nictwo
Projekt rob贸t geologicznychPodstawa prawna:

- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z pó藕n. zm.)
- rozporz膮dzenie Ministra 艢rodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegó艂owych wymaga艅 dotycz膮cych projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. nr 288, poz. 1696 z pó藕n. zm.)

Wymagane dokumenty:
- wniosek,
- 2 egz. projektu robót geologicznych,
- dowód zap艂aty op艂aty skarbowej.

Op艂aty:
op艂ata skarbowa za decyzj臋 – 10 z艂

Op艂at臋 skarbow膮 ui艣ci膰 w kasie Urz臋du Miasta Inowroc艂awia lub na rachunek bankowy Urz臋du Miasta Inowroc艂awia – Bank PKO BP S.A. z siedzib膮 w Warszawie przy ul. Pu艂awskiej 15, nr rachunku: 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143.

Termin za艂atwienia sprawy:
w ci膮gu miesi膮ca od dnia wszcz臋cia post臋powania (sprawy szczególnie skomplikowane – w ci膮gu dwóch miesi臋cy).

Osoba i jednostka prowadz膮ca spraw臋:
Agnieszka Marczyk, Wydzia艂 Ochrony 艢rodowiska, Rolnictwa i Le艣nictwa, ul. M膮tewska 17, pi臋tro I, pokój 110, tel. 359-22-87.

Tryb odwo艂awczy:
odwo艂anie wnosi si臋 do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego za po艣rednictwem Starosty Inowroc艂awskiego w terminie 14 dni od dnia dor臋czenia decyzji.

Dodatkowe informacje:
- projekt robót geologicznych podlega zatwierdzeniu w drodze decyzji,
- je偶eli roboty geologiczne obejmuj膮 wy艂膮cznie wiercenia w celu wykorzystywania ciep艂a Ziemi, projekt robót geologicznych nie wymaga zatwierdzenia; projekt taki podlega zg艂oszeniu (od zg艂oszenia takiego projektu nie jest pobierana op艂ata skarbowa).

Autor : Janusz Kr贸likowski
Zredagowa艂(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2017-01-11 13:09:56
Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-15 12:30:24
Liczba wy艣wietle艅 : 89

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  15.01.2020 11:28poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  14.12.2018 12:04poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  14.12.2018 11:29poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  11.01.2017 12:09poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13175026