logo
Za艂atwianie spraw » Ochrona 艣rodowiska, rolnictwo i le艣nictwo
Decyzja okre艣laj膮ca kierunek i termin wykonania rekultywacji grunt贸w po dzia艂alno艣ci g贸rniczejPodstawa prawna:
- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z pó藕n. zm.),
- ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le艣nych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).

Wymagane dokumenty:
- wniosek,
- dowód zap艂aty op艂aty skarbowej.

Op艂aty:
op艂ata skarbowa za decyzj臋 – 10 z艂

Op艂at臋 skarbow膮 ui艣ci膰 w kasie Urz臋du Miasta Inowroc艂awia lub na rachunek bankowy Urz臋du Miasta Inowroc艂awia – Bank PKO BP S.A. z siedzib膮 w Warszawie przy ul. Pu艂awskiej 15, nr rachunku: 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143.

Termin za艂atwienia sprawy:
w ci膮gu miesi膮ca od dnia wszcz臋cia post臋powania (sprawy szczególnie skomplikowane – w ci膮gu dwóch miesi臋cy).

Osoba i jednostka prowadz膮ca spraw臋:
Agnieszka Marczyk, Wydzia艂 Ochrony 艢rodowiska, Rolnictwa i Le艣nictwa, ul. M膮tewska 17, pi臋tro I, pokój 110, tel. 359-22-87.

Tryb odwo艂awczy:
odwo艂anie wnosi si臋 do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego za po艣rednictwem Starosty Inowroc艂awskiego w terminie 14 dni od dnia dor臋czenia decyzji.

Autor : Janusz Kr贸likowski
Zredagowa艂(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2017-01-11 13:38:12
Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-15 13:11:35
Liczba wy艣wietle艅 : 72

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  14.12.2018 11:36poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  11.01.2017 12:38poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13119482