logo
Za艂atwianie spraw » Ochrona 艣rodowiska, rolnictwo i le艣nictwo
Zg艂oszenie instalacji mog膮cej negatywnie oddzia艂ywa膰 na 艣rodowiskoPodstawa prawna:
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 艣rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z pó藕n. zm.),
- rozporz膮dzenie Ministra 艢rodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zg艂oszenia (Dz. U. z 2019 poz. 1510),
- rozporz膮dzenie Ministra 艢rodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zg艂oszenia instalacji wytwarzaj膮cych pola elektromagnetyczne (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 879).

Wymagane dokumenty:
- zg艂oszenie zawieraj膮ce informacje okre艣lone w art. 152 ust. 2 ustawy Prawo ochrony 艣rodowiska,
- dowód zap艂aty op艂aty skarbowej.

Op艂aty:
op艂ata skarbowa za zg艂oszenie – 120 z艂

Op艂at臋 skarbow膮 ui艣ci膰 w kasie Urz臋du Miasta Inowroc艂awia lub na rachunek bankowy Urz臋du Miasta Inowroc艂awia – Bank PKO BP S.A. z siedzib膮 w Warszawie przy ul. Pu艂awskiej 15, nr rachunku: 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143.

Osoba i jednostka prowadz膮ca spraw臋:
Katarzyna Marciniak, Wydzia艂 Ochrony 艢rodowiska, Rolnictwa i Le艣nictwa, ul. M膮tewska 17, pi臋tro I, pokój 112, tel. 359-22-89.

Dodatkowe informacje:
prowadz膮cy instalacj臋 jest obowi膮zany do dokonania zg艂oszenia przed rozpocz臋ciem jej eksploatacji; do rozpocz臋cia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny mo偶na przyst膮pi膰, je偶eli organ w艂a艣ciwy do przyj臋cia zg艂oszenia w terminie 30 dni od dnia dor臋czenia zg艂oszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji lub wyda za艣wiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Autor : Janusz Kr贸likowski
Zredagowa艂(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2017-01-11 13:42:49
Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-15 13:44:27
Liczba wy艣wietle艅 : 95

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  14.12.2018 12:20poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  11.01.2017 12:42poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13175473