logo
Za艂atwianie spraw » Ochrona 艣rodowiska, rolnictwo i le艣nictwo
Zezwolenie na emisj臋 gaz贸w cieplarnianychPodstawa prawna:
- ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201, z pó藕n. zm.),
- rozporz膮dzenie Komisji (UE) 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektyw膮 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 181 z 12.07.2012, str. 30).

Wymagane dokumenty:
- wniosek,
- kopi臋 pozwolenia zintegrowanego albo kopi臋 pozwolenia na wprowadzanie gazów lub py艂ów do powietrza, je偶eli jego uzyskanie jest wymagane,
- streszczenie wniosku sporz膮dzone w j臋zyku niespecjalistycznym,
- plan monitorowania wielko艣ci emisji, o którym mowa w art. 12 rozporz膮dzenia Komisji (UE) nr 601/2012, wraz z dokumentami uzupe艂niaj膮cymi i informacjami, o których mowa w tym przepisie,
- plan poboru próbek w przypadku, o którym mowa w art. 33 rozporz膮dzenia Komisji (UE) nr 601/2012,
- dowód zap艂aty op艂aty skarbowej.

Op艂aty:
op艂ata skarbowa za zezwolenie – 82 z艂

Op艂at臋 skarbow膮 ui艣ci膰 w kasie Urz臋du Miasta Inowroc艂awia lub na rachunek bankowy Urz臋du Miasta Inowroc艂awia – Bank PKO BP S.A. z siedzib膮 w Warszawie przy ul. Pu艂awskiej 15, nr rachunku: 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143.

Termin za艂atwienia sprawy:
w ci膮gu miesi膮ca od dnia wszcz臋cia post臋powania (sprawy szczególnie skomplikowane – w ci膮gu dwóch miesi臋cy).

Osoba i jednostka prowadz膮ca spraw臋:
Katarzyna Marciniak, Wydzia艂 Ochrony 艢rodowiska, Rolnictwa i Le艣nictwa, ul. M膮tewska 17, pi臋tro I, pokój 112, tel. 359-22-89.

Tryb odwo艂awczy:
odwo艂anie wnosi si臋 do Ministra 艢rodowiska za po艣rednictwem Starosty Inowroc艂awskiego w terminie 14 dni od dnia dor臋czenia decyzji.

Dodatkowe informacje:
- kopii pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na wprowadzanie gazów lub py艂ów do powietrza nie do艂膮cza si臋 do wniosku, je偶eli zosta艂y one wydane przez organ w艂a艣ciwy do wydania zezwolenia lub organ ten je posiada,
- plan monitorowania wielko艣ci emisji i plan poboru próbek s膮 zatwierdzane w zezwoleniu.

Autor : Janusz Kr贸likowski
Zredagowa艂(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2017-01-11 13:44:10
Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-15 13:52:31
Liczba wy艣wietle艅 : 82

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  14.12.2018 12:21poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  11.01.2017 12:44poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13175295