logo
Za艂atwianie spraw » Ochrona 艣rodowiska, rolnictwo i le艣nictwo
Zezwolenia

na ustawianie sieciowych rybackich narz臋dzi po艂owowych na wodach 艣r贸dl膮dowych 偶eglownych na szlaku 偶eglownym lub w bezpo艣rednim jego s膮siedztwie

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie 艣ródl膮dowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168).

Wymagane dokumenty:
- wniosek,
- dowód zap艂aty op艂aty skarbowej.

Op艂aty:
op艂ata skarbowa za zezwolenie – 82 z艂

Op艂at臋 skarbow膮 ui艣ci膰 w kasie Urz臋du Miasta Inowroc艂awia lub na rachunek bankowy Urz臋du Miasta Inowroc艂awia – Bank PKO BP S.A. z siedzib膮 w Warszawie przy ul. Pu艂awskiej 15, nr rachunku: 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143.

Termin za艂atwienia sprawy:
w ci膮gu miesi膮ca od dnia wszcz臋cia post臋powania (sprawy szczególnie skomplikowane – w ci膮gu dwóch miesi臋cy).

Osoba i jednostka prowadz膮ca spraw臋:
Jan Kurpiel, Wydzia艂 Ochrony 艢rodowiska, Rolnictwa i Le艣nictwa, ul. M膮tewska 17, pi臋tro I, pokój 112, tel. 359-22-86.

Tryb odwo艂awczy:
odwo艂anie wnosi si臋 do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego za po艣rednictwem Starosty Inowroc艂awskiego w terminie 14 dni od dnia dor臋czenia decyzji.

Autor : Janusz Kr贸likowski
Zredagowa艂(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2017-01-11 14:39:10
Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-15 14:42:01
Liczba wy艣wietle艅 : 80

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  14.12.2018 12:46poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  11.01.2017 13:39poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13119006