logo
Za艂atwianie spraw » Ochrona 艣rodowiska, rolnictwo i le艣nictwo
Rejestracja sprz臋tu p艂ywaj膮cego s艂u偶膮cego do po艂owu ryb
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Podstawa prawna:
- ustawa z dnia z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie 艣ródl膮dowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168),
- rozporz膮dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie po艂owu ryb oraz warunków chowu, hodowli i po艂owu innych organizmów 偶yj膮cych w wodzie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2003).

Wymagane dokumenty:
- wniosek, zawieraj膮cy dane dotycz膮ce rodzaju i d艂ugo艣ci sprz臋tu s艂u偶膮cego do po艂owu ryb oraz miejsca jego sta艂ego postoju,
- dowód zap艂aty op艂aty skarbowej.

Op艂aty:
op艂ata skarbowa za za艣wiadczenie – 17 z艂

Op艂at臋 skarbow膮 ui艣ci膰 w kasie Urz臋du Miasta Inowroc艂awia lub na rachunek bankowy Urz臋du Miasta Inowroc艂awia – Bank PKO BP S.A. z siedzib膮 w Warszawie przy ul. Pu艂awskiej 15, nr rachunku: 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143.

Termin za艂atwienia sprawy:
niezw艂ocznie, nie pó藕niej ni偶 w terminie 7 dni.

Osoba i jednostka prowadz膮ca spraw臋:
Jan Kurpiel, Wydzia艂 Ochrony 艢rodowiska, Rolnictwa i Le艣nictwa, ul. M膮tewska 17, pi臋tro I, pokój 112, tel. 359-22-86.

Dodatkowe informacje:
- sprz臋t p艂ywaj膮cy s艂u偶膮cy do po艂owu ryb znakuje si臋 w sposób trwa艂y i widoczny numerami rejestracyjnymi umieszczonymi na zewn臋trznych p艂aszczyznach obu burt,
- litery i cyfry numeru rejestracyjnego powinny mie膰 nie mniej ni偶 10 cm wysoko艣ci i 1 cm grubo艣ci,
- numer rejestracyjny otrzymuje si臋 w wydanym za艣wiadczeniu.

Autor : Janusz Kr贸likowski
Zredagowa艂(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2017-01-11 14:41:37
Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-15 14:45:58
Liczba wy艣wietle艅 : 201

Redaktor  Data modyfikacji 
Rafa艂 艢migerski  17.08.2020 08:12poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  14.12.2018 12:52poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  11.01.2017 13:41poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 14519081