logo
Za艂atwianie spraw » Ochrona 艣rodowiska, rolnictwo i le艣nictwo
Pozyskanie drewna w lasach niestanowi膮cych w艂asno艣ci Skarbu Pa艅stwaPodstawa prawna:
ustawa z dnia 28 wrze艣nia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6).

Wymagane dokumenty:
- wniosek o wydanie decyzji,
- dowód zap艂aty op艂aty skarbowej.

Op艂aty:
op艂ata skarbowa za decyzj臋 – 10 z艂

Op艂at臋 skarbow膮 ui艣ci膰 w kasie Urz臋du Miasta Inowroc艂awia lub na rachunek bankowy Urz臋du Miasta Inowroc艂awia – Bank PKO BP S.A. z siedzib膮 w Warszawie przy ul. Pu艂awskiej 15, nr rachunku: 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143.

Termin za艂atwienia sprawy:
w ci膮gu miesi膮ca od dnia wszcz臋cia post臋powania (sprawy szczególnie skomplikowane – w ci膮gu dwóch miesi臋cy).

Osoba i jednostka prowadz膮ca spraw臋:
Katarzyna Osi臋glewska, Wydzia艂 Ochrony 艢rodowiska, Rolnictwa i Le艣nictwa, ul. M膮tewska 17, pi臋tro I, pokój 110, tel. 359-22-87.

Tryb odwo艂awczy:
odwo艂anie wnosi si臋 do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego za po艣rednictwem Starosty Inowroc艂awskiego w terminie 14 dni od dnia dor臋czenia decyzji.

Dodatkowe informacje:
- pozyskanie drewna jest mo偶liwe wy艂膮cznie w przypadkach losowych,
- decyzj臋 wydaje si臋 w przypadku zamierzonego pozyskania drewna niezgodnie z uproszczonym planem urz膮dzenia lasu lub decyzj膮 okre艣laj膮c膮 zadania z zakresu gospodarki le艣nej wydan膮 na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

Autor : Janusz Kr贸likowski
Zredagowa艂(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2017-01-11 14:50:32
Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-15 14:53:12
Liczba wy艣wietle艅 : 80

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  14.12.2018 12:54poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  19.10.2018 11:06poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  11.05.2018 12:41poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  30.06.2017 14:04poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  11.01.2017 13:50poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13119475