logo
Za艂atwianie spraw » Ochrona 艣rodowiska, rolnictwo i le艣nictwo
Udzielanie informacji o 艣rodowisku i jego ochroniePodstawa prawna:
- ustawa z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z pó藕n. zm.),
- rozporz膮dzenie Ministra 艢rodowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie op艂at za udost臋pnianie informacji o 艣rodowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415 i z 2016 r. poz. 2089).

Wymagane dokumenty:
wniosek.

Op艂aty:
op艂ata za udzielone informacje naliczona na podstawie rozporz膮dzenia Ministra 艢rodowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie op艂at za udost臋pnianie informacji o 艣rodowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415 i z 2016 r. poz. 2089)

Op艂at臋 ui艣ci膰 na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu – Bank Spó艂dzielczy w Inowroc艂awiu przy ul. Solankowej 11, nr rachunku: 29 8149 0000 0022 6022 2000 0002.
    
Termin za艂atwienia sprawy:
w ci膮gu miesi膮ca od dnia wp艂ywu wniosku.

Osoba i jednostka prowadz膮ca spraw臋:
Katarzyna Marciniak, Wydzia艂 Ochrony 艢rodowiska, Rolnictwa i Le艣nictwa, ul. M膮tewska 17, pi臋tro I, pokój 112, tel. 359-22-89.

Autor : Janusz Kr贸likowski
Zredagowa艂(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2017-01-11 14:58:54
Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-15 14:55:57
Liczba wy艣wietle艅 : 89

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  14.12.2018 13:02poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  11.01.2017 13:58poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13175260