logo
Starostwo Powiatowe » Rejestry, ewidencje i archiwa
Rejestr sprz臋tu p艂ywaj膮cego s艂u偶膮cego do po艂owu rybRejestr sprz臋tu p艂ywaj膮cego s艂u偶膮cego do po艂owu ryb

Podstawa prawna utworzenia rejestru publicznego:
- ustawa z dnia z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie 艣ródl膮dowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168),
- rozporz膮dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie po艂owu ryb oraz warunków chowu, hodowli i po艂owu innych organizmów 偶yj膮cych w wodzie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2003).

Zakres informacji gromadzonych w rejestrze publicznym:
1) kolejny numer w rejestrze;
2) data wpisu do rejestru;
3) imi臋 i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwa i adres posiadacza sprz臋tu;
4) nadany dla sprz臋tu p艂ywaj膮cego numer rejestracyjny;
5) dane techniczne sprz臋tu p艂ywaj膮cego umo偶liwiaj膮ce jego identyfikacj臋, a w szczególno艣ci jego rodzaj i d艂ugo艣膰;
6) data wykre艣lenia sprz臋tu p艂ywaj膮cego z rejestru.

Osoba prowadz膮ca rejestr:
Jan Kurpiel, Wydzia艂 Ochrony 艢rodowiska, Rolnictwa i Le艣nictwa, ul. M膮tewska 17, pi臋tro I, pokój 112, tel. 359-22-86.

Rejestr zawiera dane osobowe, które podlegaj膮 ochronie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Autor : Janusz Kr贸likowski
Zredagowa艂(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2017-02-06 09:38:13
Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-15 15:16:37
Liczba wy艣wietle艅 : 83

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  06.02.2017 10:48poka偶 t膮 wersj臋
Lidia Sieradzka  06.02.2017 08:38poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13171666