logo
Za艂atwianie spraw » Ochrona 艣rodowiska, rolnictwo i le艣nictwo
Zezwolenie na usuni臋cie drzewa lub krzewuPodstawa prawna:
ustawa z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55).

Wymagane dokumenty:
wniosek zawieraj膮cy dane i dokumenty okre艣lone w art. 83b ustawy o ochronie przyrody.

Termin za艂atwienia sprawy:
w ci膮gu miesi膮ca od dnia wszcz臋cia post臋powania (sprawy szczególnie skomplikowane – w ci膮gu dwóch miesi臋cy).

Osoba i jednostka prowadz膮ca spraw臋:
Karolina Maciejczyk, Wydzia艂 Ochrony 艢rodowiska, Rolnictwa i Le艣nictwa, ul. M膮tewska 17, pi臋tro I, pokój 111, tel. 359-22-88.

Tryb odwo艂awczy:
odwo艂anie wnosi si臋 do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego za po艣rednictwem Starosty Inowroc艂awskiego w terminie 14 dni od dnia dor臋czenia decyzji.

Dodatkowe informacje:
- starosta wydaje zezwolenie w odniesieniu do nieruchomo艣ci b臋d膮cej w艂asno艣ci膮 gminy, z wyj膮tkiem nieruchomo艣ci b臋d膮cej w u偶ytkowaniu wieczystym innego podmiotu,
- zezwolenie na usuni臋cie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomo艣ci wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków,
- w pozosta艂ych przypadkach, zezwolenie wydaje w艂a艣ciwy miejscowo wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Autor : Janusz Kr贸likowski
Zredagowa艂(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2017-01-11 14:44:58
Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-17 11:13:39
Liczba wy艣wietle艅 : 77

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  15.01.2020 13:49poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  19.10.2018 11:03poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  11.05.2018 12:39poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  30.06.2017 14:04poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  11.01.2017 13:44poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13119071