logo
Za┼éatwianie spraw » Komunikacja » Transport
Podstawa prawna  PODSTAWA PRAWNA

1. W zakresie transportu drogowego i publicznego transportu zbiorowego:


 • ustawa z dnia 6 wrze┼Ťnia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2019.2140 ze zm.),

 • ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2019.2475 ze zm.),

 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsi─Öbiorców (Dz. U. 2019.1292 ze zm.),

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks post─Öpowania administracyjnego (Dz.U. 2018.2096 ze zm.),

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o op┼éacie skarbowej (Dz.U. 2019.1000 t.j.),

 • rozporz─ůdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 pa┼║dziernika 2009r. ustanawiaj─ůce wspólne zasady dotycz─ůce warunków wykonywania zawodu przewo┼║nika drogowego i uchylaj─ůce dyrektyw─Ö Rady 92/26/WE,

 • rozporz─ůdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 pa┼║dziernika 2009r. dotycz─ůce wspólnych zasad dost─Öpu do rynku mi─Ödzynarodowych przewozów drogowych,

 • rozporz─ůdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 pa┼║dziernika 2009r. w sprawie wspólnych zasad dost─Öpu do mi─Ödzynarodowego rynku us┼éug autokarowych i autobusowych i zmieniaj─ůce rozporz─ůdzenie (WE) nr 561/2006,

 • rozporz─ůdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysoko┼Ťci op┼éat za czynno┼Ťci administracyjne zwi─ůzane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013.916),

 • rozporz─ůdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozk┼éadów jazdy (Dz.U. 2018.202 t.j.),

 • rozporz─ůdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 wrze┼Ťnia 2014 r. w sprawie danych i informacji, które przewo┼║nik drogowy jest obowi─ůzany przekazywa─ç do organu w zwi─ůzku z prowadzon─ů dzia┼éalno┼Ťci─ů w zakresie przewozu drogowego (Dz. U. 2014.1217).


2. W zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów:


 • rozporz─ůdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 pa┼║dziernika 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz. U. z 2004 r. nr 223, poz. 2264 z pó┼║n. zm.),

 • rozporz─ůdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegó┼éowych wymaga┼ä w stosunku do stacji przeprowadzaj─ůcych badania techniczne pojazdów (Dz. U. z 2006 r. nr 40, poz. 275 z pó┼║n. zm.),

 • rozporz─ůdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym zwi─ůzanych  (Dz.U. z 2014 r. 1836),

 • art. 83 ust. 3 oraz art. 83a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. 2018.1990 ze zm.),

 • art. 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. 2018.1990 ze zm.).


3. W zakresie prowadzenia o┼Ťrodka szkolenia kierowców:


 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kieruj─ůcych pojazdami (Dz.U. 2019.341 ze zm.)

 • rozporz─ůdzenie Ministra Infrastrutury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego o┼Ťrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadz─ůcego szkolenie, wzorów dokumentów i piecz─Öci zwi─ůzanych z utworzeniem i dzia┼éalno┼Ťci─ů o┼Ťrodka szkolenia kierowców oraz wysoko┼Ťci op┼éaty za wpis do rejestru przedsi─Öbiorców prowadz─ůcych o┼Ťrodek szkolenia kierowców i op┼éaty za wydanie po┼Ťwiadczenia potwierdzaj─ůcego spe┼énianie dodatkowych wymaga┼ä przez o┼Ťrodek szkolenia kierowców (Dz. U. 2016.327),

 • rozporz─ůdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnie┼ä przez instruktorów i wyk┼éadowców, op┼éat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a tak┼╝e stawek wynagrodzenia cz┼éonków komisji (Dz.U. 2019.1200),

 • rozporz─ůdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegaj─ůcych si─Ö o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktowów i wyk┼éadowców(Dz.U. 2018.1885),

 • rozporz─ůdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegaj─ůcych si─Ö o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie┼ä przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. 2019.1206).


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwo┼éanie od decyzji wnosi si─Ö do Samorz─ůdowego Kolegium Odwo┼éawczego w Bydgoszczy za po┼Ťrednictwem Starosty Inowroc┼éawskiego w terminie 14 dni od dnia dor─Öczenia decyzji stronie.

Autor : 
Zredagowa┼é(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2011-10-06 12:24:16
Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-28 10:16:39
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 96

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  21.01.2020 14:09poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  21.01.2020 14:04poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  03.07.2019 13:26poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  03.07.2019 13:14poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  09.01.2017 11:34poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  09.01.2017 08:28poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  27.02.2015 10:20poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Daniel Nowak  27.02.2015 09:52poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Daniel Nowak  27.02.2015 09:51poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Daniel Nowak  27.02.2015 09:50poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Daniel Nowak  27.02.2015 09:49poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Daniel Nowak  27.02.2015 09:24poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Daniel Nowak  25.02.2015 08:11poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Daniel Nowak  25.02.2015 08:06poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Daniel Nowak  08.04.2014 11:19poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  21.02.2013 13:57poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  21.02.2013 13:56poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  21.02.2013 07:55poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  12.04.2012 08:23poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  28.03.2012 11:52poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  16.02.2012 14:01poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 13175335