logo
Starostwo Powiatowe » Struktura organizacyjna starostwa
Powiatowy Rzecznik Konsument贸w

Joanna Pi膮tkowska
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowroc艂aw
III pi臋tro p.146
tel. 52 35 92 106
e-mail: konsument@inowroclaw.powiat.pl

Do   podstawowych   zada艅   Powiatowego  Rzecznika  Konsumentów  nale偶y  
w szczególno艣ci:            
1)    zapewnienie bezp艂atnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej
w zakresie ochrony interesów konsumentów;
2)    sk艂adanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego
w zakresie ochrony interesów konsumentów;
3)    wyst臋powanie do przedsi臋biorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
4)    wspó艂dzia艂anie z w艂a艣ciwymi miejscowo delegaturami Urz臋du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
5)    wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wyst臋powanie, za ich zgod膮,
do tocz膮cego si臋 post臋powania w sprawach o ochron臋 interesów konsumentów;
6)    wykonywanie innych zada艅 okre艣lonych w ustawie lub przepisach odr臋bnych;
7)    sk艂adanie rocznego sprawozdania z dzia艂alno艣ci w roku poprzednim
do zatwierdzenia Radzie;
8)    przekazywanie w艂a艣ciwej miejscowo delegaturze Urz臋du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów zatwierdzonego przez Rad臋 sprawozdania, o którym mowa
w pkt. 7;
9)    przekazywanie na bie偶膮co delegaturom Urz臋du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów wniosków i sygnalizowanie problemów dotycz膮cych ochrony konsumentów, które wymagaj膮 podj臋cia dzia艂a艅 na szczeblach administracji rz膮dowej.

Autor : Jakub Najdowski
Zredagowa艂(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2019-01-10 09:13:14
Data ostatniej modyfikacji : 2020-02-05 13:56:36
Liczba wy艣wietle艅 : 70

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  07.01.2020 08:15poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  11.01.2019 13:26poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  10.01.2019 15:15poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  10.01.2019 08:13poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13175189