logo
Za艂atwianie spraw » Geodezja i Gospodarka nieruchomo艣ciami
Dzier偶awa nieruchomo艣ci



Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, ze zm.)

Opis spawy/zadania
Oddawanie nieruchomo艣ci lub jej cz臋艣ci w dzier偶aw臋 na czas d艂u偶szy ni偶 trzy lata lub na czas nieoznaczony nast臋puje w drodze przetargu, z wy艂膮czeniem przypadków oddawania w dzier偶aw臋 w drodze bezprzetargowej, wymienionych w art. 37 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomo艣ciami  po uzyskaniu zgody wojewody w przypadku nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa lub Rady Powiatu w przypadku nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 powiatu.
Zgoda wojewody lub Rady Powiatu jest wymagana równie偶 w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawieraj膮 kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomo艣膰.

Udost臋pnienie nieruchomo艣ci i zawarcie umowy dzier偶awy poprzedzone jest:
- badaniem stanu prawnego nieruchomo艣ci,
- ustaleniem przeznaczenia nieruchomo艣ci w planie zagospodarowania przestrzennego,
- podaniem do publicznej wiadomo艣ci wykazu nieruchomo艣ci,
- og艂oszeniem i przeprowadzeniem przetargu,
- uzyskaniem zgody w艂a艣ciwego organu.

Kogo dotyczy:
Osoby fizyczne lub prawne, które zamierzaj膮 wydzier偶awi膰 grunty Powiatu Inowroc艂awskiego lub Skarbu Pa艅stwa.

Wymagane dokumenty:
- wniosek zawieraj膮cy aktualne oznaczenie nieruchomo艣ci w ewidencji gruntów, po艂o偶enie nieruchomo艣ci, powierzchni臋 dzier偶awy, cel dzier偶awy,
- kserokopi臋 aktualnej mapy ewidencyjnej z zaznaczonym obszarem dzier偶awy,
- w przypadku planowanej inwestycji kserokopia aktualnej mapy sytuacyjno-wysoko艣ciowej z naniesion膮 lokalizacj膮 nieruchomo艣ci wnioskowanej do dzier偶awy,
- w przypadku wniosku o dzier偶aw臋 terenu pod lokalizacj臋 obiektu kserokopi臋 ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy.

Op艂aty:
Wniosek zwolniony z op艂aty skarbowej.

Termin za艂atwienia sprawy:
Uzale偶niony jest od stanu prawnego ujawnionego w ksi臋dze wieczystej i operacie ewidencji gruntów i konieczno艣ci zachowania obligatoryjnych terminów przewidzianych w ustawie.

Tryb odwo艂awczy:
Nie przys艂uguje

Miejsce sk艂adania dokumentów:
Kancelaria Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu II pi臋tro pokój nr 144
aleja Ratuszowa 36-38
88-100 Inowroc艂aw

Jednostka prowadz膮ca spraw臋:
Starostwo Powiatowe w Inowroc艂awiu
aleja Ratuszowa 38
Wydzia艂 Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami
pokój nr 106 parter tel. 052 35 92 132

Autor : Aneta Kwa艣ny
Zredagowa艂(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2020-01-09 07:54:07
Data ostatniej modyfikacji : 2020-02-11 10:08:12
Liczba wy艣wietle艅 : 108

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  09.01.2020 06:54poka偶 t膮 wersj臋



licznik odwiedzin: 13117648