logo
Za艂atwianie spraw » Geodezja i Gospodarka nieruchomo艣ciami
Przekszta艂cenie prawa u偶ytkowania wieczystego w prawo w艂asno艣ci nieruchomo艣ciPodstawa prawna:
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekszta艂ceniu prawa u偶ytkowania wieczystego w prawo w艂asno艣ci nieruchomo艣ci (Dz. U. z 2019 r. poz. 1314),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r poz. 2096 z pó藕n. zm.).

Wymagane dokumenty:
- wniosek,
- kopia dokumentu nabycia prawa u偶ytkowania wieczystego,
- aktualny odpis z ksi臋gi wieczystej,
- dowód zap艂aty op艂aty skarbowej.

Op艂ata:
Op艂ata skarbowa za wydanie decyzji – 10 z艂
Op艂at臋 skarbow膮 ui艣ci膰 w kasie Urz臋du Miasta Inowroc艂awia lub na rachunek bankowy Urz臋du Miasta Inowroc艂awia – Bank PKO BP S.A. z siedzib膮 w Warszawie przy ul. Pu艂awskiej 15, nr rachunku: 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143.

Sposób za艂atwienia sprawy
Przekszta艂cenie prawa u偶ytkowania wieczystego w prawo w艂asno艣ci nast臋puje w formie decyzji administracyjnej, po uprzednim sporz膮dzeniu operatu szacunkowego.

Termin za艂atwienia sprawy:
w ci膮gu 2 miesi臋cy od dnia wszcz臋cia post臋powania - w przypadku braku mo偶liwo艣ci za艂atwienia sprawy w niniejszym terminie zainteresowany zostanie powiadomiony o przed艂u偶eniu terminu za艂atwienia sprawy i przyczynach zw艂oki.

Tryb odwo艂awczy:
Odwo艂anie wnosi si臋 do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za po艣rednictwem Starosty Inowroc艂awskiego w terminie 14 dni od dnia dor臋czenia decyzji.

Osoba i jednostka prowadz膮ca spraw臋:
Beata Chodzi艅ska, Wydzia艂 Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami,
aleja Ratuszowa 38, 88-100 Inowroc艂aw
parter, pokój nr 111, tel. 52 35 92 139

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF132.2 KB POBIERZWniosek o przekszta艂cenie2020-02-14 09:11:2920

Autor : Beata Chodzi艅ska
Zredagowa艂(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2020-01-09 11:20:05
Data ostatniej modyfikacji : 2020-02-11 10:15:02
Liczba wy艣wietle艅 : 87

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  13.01.2020 07:19poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  09.01.2020 10:20poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13117287