logo
Starostwo Powiatowe » Struktura organizacyjna starostwa
Wydzia艂 Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami

Wydzia艂 Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomo艣ciami podzielony jest na:
a) Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
b) Referat Gospodarki Nieruchomo艣ciami

Naczelnik Wydzia艂u Bernarda Nowak
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowroc艂aw
parter p. 106a
tel. 52 35 92 130
e-mail: geodezja@inowroclaw.powiat.pl

Zakres dzia艂ania Wydzia艂u Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami obejmuje:
1)      realizowanie zada艅 przez Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej, do którego podstawowych zada艅 nale偶y realizacja spraw
w zakresie powiatowej s艂u偶by geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególno艣ci:
a)    prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (katastru) oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
b)    zak艂adanie osnów szczegó艂owych,
c)    zak艂adanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
d)    przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomo艣ci oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotycz膮cych nieruchomo艣ci,
e)    ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, prowadzenie powiatowych baz danych wchodz膮cych w sk艂ad krajowego systemu informacji o terenie,
f)    przeprowadzanie narad koordynacyjnych dotycz膮cych sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
2)    realizowanie zada艅 przez Referat Gospodarki Nieruchomo艣ciami, do którego podstawowych zada艅 nale偶y w szczególno艣ci:
a) w zakresie gospodarowania nieruchomo艣ciami Skarbu Pa艅stwa i Powiatu:

Autor : Jakub Najdowski
Zredagowa艂(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2019-01-10 08:36:22
Data ostatniej modyfikacji : 2020-04-01 07:46:30
Liczba wy艣wietle艅 : 79

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  05.02.2020 13:26poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  07.01.2020 08:21poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  11.01.2019 13:18poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  10.01.2019 15:09poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  10.01.2019 07:36poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13119251