logo
Za艂atwianie spraw » Architektura i budownictwo
Architektura i budownictwo
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Wydzia艂 Architektury i Budownictwa za艂atwia nast臋puj膮ce sprawy z zakresu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 ): 1 . Decyzje o pozwoleniu na budow臋 Podstawa prawna ustawa Prawo budowlane Wymagane dokumenty - zgodnie z art. 33.2 ustawy: - 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczeg贸lnymi - o艣wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo艣ci膮 na cele budowlane - decyzja o warunkach zabudowy, je偶eli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub wypis i wyrys z aktualnie obowi膮zuj膮cego planu miejscowego op艂ata skarbowa - zgodnie z ustaw膮 o op艂acie skarbowej z 9 wrze艣nia 2000 roku ( Dz.U z 2000 Nr 86, poz. 960 ) - zgodnie z ustaw膮 o zagospodarowaniu przestrzennym sprawdzanie zgodno艣ci projektu zagospodarowania dzia艂ki lub terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i wymaganiami ochrony 艣rodowiska zgodnie z ustaw膮 z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 艣rodowiska ( Dz.U.Nr 62 z 2001 roku poz. 627 ) - prowadzenie post臋powa艅 z zakresu ochrony 艣rodowiska dla inwestycji mog膮cych pogorszy膰 stan 艣rodowiska termin za艂atwienia sprawy - zgodnie z Ustaw膮 Prawo budowlane 2 miesi膮ce - art. 35.6 wszyscy pracownicy Wydzia艂u AiB Odwo艂anie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego za po艣rednictwem Starosty na podstawie KPA 2 . Pozwolenia na rozbi贸rk臋 Podstawa prawna ustawa Prawo budowlane Wymagane dokumenty - zgodnie z art. 31 i 32 i 33 ustawy : - program rozbi贸rki - o艣wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo艣ci膮 na cele budowlane - spos贸b zabezpieczenia nieruchomo艣ci - wszyscy pracownicy - zgodnie z ustaw膮 o op艂acie skarbowej - wszyscy pracownicy 3 . Zg艂oszenia rob贸t budowlanych nie wymagaj膮cych pozwolenia na budow臋 Podstawa prawna ustawa Prawo budowlane Wymagane dokumenty - zgodnie z art. 30 ustawy : - o艣wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo艣ci膮 na cele budowlane, - rysunki w dw贸ch egzemplarzach, - pozwolenia wymagane odr臋bnymi przepisami - zgodnie z ustaw膮 o op艂acie skarbowej - zgodnie z ustaw膮 Prawo budowlane art. 30.5 - wszyscy pracownicy Wydzia艂u AiB 4 . Za艣wiadczenia Podstawa prawna ustawa o w艂asno艣ci lokali z 24 czerwca 1994 roku ( Dz.U.Nr 85, poz. 388 z p贸藕n.zm.) Wymagane dokumenty zgodnie z ustaw膮 : - inwentaryzacja obiektu - dow贸d w艂adania - mapka sytuacyjna - op艂aty zgodnie z ustaw膮 o op艂acie skarbowej - zgodnie z KPA - Naczelnik Wydzia艂u 5 . Samodzielne funkcje techniczne Podstawa prawna ustawa Prawo budowlane - zgodnie z art. 31.1.3 ustawy Wymagane dokumenty - sprawdzanie wykonywania samodzielnych funkcji technicznych przez osoby posiadaj膮ce wymagane uprawnienia budowlane - sprawdzanie przynale偶no艣ci do odpowiedniej izby bran偶owej przez osoby pe艂ni膮ce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie , zgodnie z ustaw膮 z dnia 15 grudnia 2000 r o samorz膮dach zawodowych architekt贸w, in偶ynier贸w budownictwa oraz urbanist贸w ( Dz.U.z 2001 r Nr 5 poz. 42 z p贸藕n. zm.) 6 . Decyzja o zmianie sposobu u偶ytkowania obiektu Podstawa prawna zgodnie z art. 71 ustawy Prawo budowlane, 搂 10 Rozporz膮dzenia Ministra Infrastruktury 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunk贸w i trybu post臋powania dotycz膮cego rozbi贸rek oraz zmiany sposobu u偶ytkowania obiektu budowlanego lub ich cz臋艣ci (Dz.U.Nr 120 poz. 1131 ) 7 . Przeprowadzanie wizji lokalnych na 偶膮danie wnioskodawcy lub organu 8 . Sporz膮dzanie sprawozda艅 GUS i GUNB 9. Prowadzenie rejestr贸w pozwole艅 na budow臋, rozbi贸rek, zg艂osze艅, oraz wydanych za艣wiadcze艅. 10. Sprzeda偶 i wydawanie dziennik贸w budowy 11. Wsp贸艂praca z Miejskim i Wojew贸dzkim Konserwatorem Zabytk贸w 12 . Wyst臋powanie do odpowiedniego Ministra zgodnie z art. 9 ustawy Prawo budowlane o upowa偶nienie na wydanie postanowienia w sprawie odst臋pstwa od "Warunk贸w technicznych jakim powinny odpowiada膰 budynki i ich usytuowanie". 13 . Przyjmowanie i za艂atwianie skarg i wniosk贸w 14 . Przeprowadzanie rozpraw administracyjnych zgodnie z KPA. 15 . Udzielanie poradnictwa w zakresie budownictwa mieszkaniowego, udzielanie wszelkich informacji i pomocy dla uczestnik贸w procesu budowlanego. 16. Za艂atwianie innych spraw zleconych przez Starost臋.
Autor : Danuta Malicka
Zredagowa艂(a) : Marta Pietrzak
Data wprowadzenia : 2006-12-14 10:22:26
Data ostatniej modyfikacji : 2007-11-27 09:39:32
Liczba wy艣wietle艅 : 1221

Redaktor  Data modyfikacji 
Marta Pietrzak  27.11.2007 08:48poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  22.01.2010 07:31poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  22.01.2010 10:49poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  01.02.2010 12:29poka偶 t膮 wersj臋
Marlena Nawrocka  01.02.2010 12:30poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  18.01.2012 14:00poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  06.09.2013 12:13poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  22.01.2014 13:29poka偶 t膮 wersj臋
Krzysztof Drgas  20.02.2014 08:53poka偶 t膮 wersj臋
Krzysztof Drgas  02.02.2015 11:18poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  02.02.2015 11:20poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  15.10.2015 12:22poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  15.10.2015 12:23poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  15.10.2015 12:42poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  15.10.2015 12:47poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  15.10.2015 13:01poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  15.10.2015 13:13poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  03.01.2019 07:48poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Marta Pietrzak  14.12.2006 09:22poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13446430